Γενικά

30 Μαΐου 2017 10:30

Σύνταξη στα 55 για έναν στους τέσσερις νέους συνταξιούχους του Δημοσίου

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος "Ήλιος". Ποια είναι η μέση νέα σύνταξη στο Δημόσιο. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα ταμεία.

Σύνταξη στα 55 για έναν στους τέσσερις νέους συνταξιούχους του Δημοσίου

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης του πληροφοριακού συστήματος "Ήλιος" για το μήνα Φεβρουάριο καθώς όπως προκύπτει το 23% όσων δημοσίων υπαλλήλων πήραν σύνταξη το Φεβρουάριο ήταν έως 55 ετών.

Συγκεκριμένα, 167 άτομα από τα συνολικά 701, σχεδόν ένας στους τέσσερις, που πήραν σύνταξη από το Δημόσιο κατά τον μήνα Φεβρουάριο, ήταν ηλικίας 51 έως 55 ετών, με την μέση σύνταξη  αυτής της ηλικιακής κατηγορίας των νέων συνταξιούχων του Δημοσίου να ανέρχεται στα 1.139 ευρώ.

Καμία άλλη ηλικιακή κατηγορία νέων συνταξιούχων του Δημοσίου, αλλά ούτε και άλλου ασφαλιστικού ταμείου δεν έλαβε τόσο νωρίς, μία τόσο μεγάλη σύνταξη, τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως φαίνεται από στοιχεία του συστήματος "Ήλιος".

Εντελώς διαφορετικά είναι τα στοιχεία για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ, του ΕΤΑΑ , αλλά και του ΙΚΑ, καθώς σε κανένα από τα παραπάνω ταμεία, δεν εντοπίζονται οι αναλογικά περισσότεροι νέοι συνταξιούχοι στην ηλικιακή κατηγορία των 51-55 ετών (όπως συμβαίνει στο Δημόσιο) , ενώ σε καμία ηλικιακή κατηγορία δεν εντοπίζεται μέση σύνταξη άνω των 850 ευρώ, έναντι 925 ευρώ που είναι η μέση σύνταξη στο Δημόσιο .

Πιο συγκεκριμένα οι περισσότεροι νέοι συνταξιούχοι στον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ, τον ΕΤΑΑ και το ΙΚΑ, εντοπίζονται σε ηλικίες άνω των 61 ετών, ενώ οι συντάξεις τις οποίες παίρνουν οι ανά ταμείο πολυπληθέστερες ηλικιακές κατηγορίες ξεκινούν από τα 503 ευρώ (ΟΑΕΕ) και φτάνουν κατά μέγιστο στα 850 ευρώ (ΕΤΑΑ), σύμφωνα με το capital.gr.

Αναλυτικότερα:

 • Το 23% των νέων συνταξιούχων του Δημοσίου πήρε μέση σύνταξη 1139 ευρώ σε ηλικία 51 -55 ετών .
 • Το 35% των νέων συνταξιούχων του ΙΚΑ (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα) πήρε μέση  σύνταξη 677 ευρώ σε ηλικία  61-65 ετών.
 • Το 39% των νέων συνταξιούχων του ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) πήρε μέση σύνταξη 850  ευρώ σε ηλικία  61 -65 ετών.
 • Το 29% των νέων συνταξιούχων του ΟΑΕΕ (έμποροι, βιοτέχνες, αυτοκινητιστές) πήρε μέση σύνταξη 503 ευρώ σε ηλικία  66-70 ετών.
 • Το 63% των νέων συνταξιούχων του ΟΓΑ (αγρότες, κτηνοτρόφοι)  πήρε μέση σύνταξη 384 ευρώ σε ηλικία 66 -70 ετών.

Υψηλότερη όλων η μέση νέα σύνταξη του Δημοσίου

Εξάλλου οι μέσες αποδοχές των νέων συνταξιούχων του Δημοσίου είναι ξεκάθαρα οι μεγαλύτερες σε σχέση με τις μέσες αποδοχές των άλλων νέων συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα: 

 • Η μέση σύνταξη των νέων συνταξιούχων του Δημοσίου ανήλθε στα 925 ευρώ
 • Η μέση σύνταξη των νέων συνταξιούχων του ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) ανήλθε στα 715 ευρώ
 • Η μέση σύνταξη των νέων συνταξιούχων του ΙΚΑ (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα) ανήλθε στα 595 ευρώ.
 • Η μέση σύνταξη των νέων συνταξιούχων του ΟΑΕΕ (έμποροι, βιοτέχνες)   ανήλθε στα 500 ευρώ.
 • Η μέση σύνταξη των νέων συνταξιούχων των συγχωνευθέντων ταμείων στο ΙΚΑ ανήλθε στα 480 ευρώ.
 • Η μέση σύνταξη των νέων συνταξιούχων του ΟΓΑ (αγρότες, κτηνοτρόφοι) ανήλθε στα 345 ευρώ.

VIDEO