Τραπεζικά προϊόντα

16 Οκτωβρίου 2018 13:47

Eurobank: συμφωνία για την πώληση “κόκκινων δανείων” άνω του ενός δις ευρώ

Πρόκειται για καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. Το τίμημα ανέρχεται περίπου σε 6% σε όρους συνολικού οφειλόμενου.

Eurobank: συμφωνία για την πώληση “κόκκινων δανείων” άνω του ενός δις ευρώ

Στην πώληση χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων κεφαλαίου ύψους 1,1 δις ευρώ προχωρά η Eurobank, στο πλαίσιο των σχεδίων της για σημαντικό περιορισμό των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων μέσα στο 2018.

Η τράπεζα υπέγραψε συμφωνία για την πώληση µε την  κοινοπραξία των εταιρειών B2Holding ASA και Waterfall Asset Management. Αφορά µη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου ύψους 1,1 δις ευρώ (από τα οποία περίπου 1 δις ευρώ εμφανίζονται στον ισολογισμό της Τράπεζας) και συνολικής απαίτησης εκ των παρεπόμενων δικαιωμάτων 2 δις ευρώ.

Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα συνεχίσει η κατά 100% θυγατρική της Eurobank, Financial Planning Services S.A (FPS) η οποία έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Αυτό θα γίνεται συνδυαστικά με την επίσης αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης B2Kapital A.E.

Το τίμημα ανέρχεται περίπου σε 6% σε όρους συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου και όπως επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση  η πώληση είναι ουδέτερη για την τράπεζα τόσο σε όρους χρηματοοικονομικού αποτελέσματος όσο και επίπτωσης στα εποπτικά της κεφάλαια.

Σύμβουλοι της Eurobank για τη συμφωνία ήταν η BlackRock και η Δικηγορική Εταιρεία Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες.

VIDEO