Οικονομική πολιτική

20 Νοεμβρίου 2018 19:14

Οι 5 κατηγορίες που θα “χτυπήσει” η ΑΑΔΕ για να αποτρέψει την παραγραφή

Πληθώρα φορολογικών υποθέσεων παραμένει ανέλεγκτη. Οι προτεραιότητας της Αρχής και το κρίσιμο 40ήμερο.

Οι 5 κατηγορίες που θα “χτυπήσει” η ΑΑΔΕ για να αποτρέψει την παραγραφή

Του Νίκου Ρογκάκου

Να προλάβει τις παραγραφές μεγάλων φορολογικών υποθέσεων «τρέχει» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και έτσι μπαίνουν στο στόχαστρό της, μέχρι το τέλος του έτους, πέντε κατηγορίες υποθέσεων.

Οι επόμενες 40 ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την φορολογική διοίκηση η οποία ετοιμάζεται να αποστείλει ραβασάκια σε επιχειρήσεις και φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα) με τα οποία θα τους ενημερώνει ότι έχουν επιλεγεί για φορολογικό έλεγχο.

Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο η ΑΑΔΕ διατηρεί «ζωντανές» αυτές οι υποθέσεις ώστε να μην παραγραφούν στις 31 Δεκεμβρίου του 2018. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι από αυτήν την προσπάθεια να μην υπάρχουν μόνο βεβαιώσεις εσόδων αλλά και εισπρακτικά αποτελέσματα (στην βάση των εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος) που θα κάνουν την διαφορά στον προϋπολογισμό.  

Μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους της ΑΑΔΕ  προτεραιότητα θα δοθεί στις εξής πέντε κατηγορίες υποθέσεων:

1. Φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2012 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2017. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Ουσιαστικά όμως ο χρόνος της παραγραφής είναι 6 χρόνια (5+1), δεδομένου ότι η πενταετής προθεσμία αρχίζει να μετράει, ένα έτος μετά από τη λήξη της  φορολογικής χρήσης για την οποία υποβλήθηκε φορολογική δήλωση. Δηλαδή, για τη χρήση του 2012, η φορολογική δήλωση έπρεπε να υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 και η προθεσμία που έχουν οι φορολογικές αρχές για τη διενέργεια ελέγχου ξεκίνησε να «τρέχει» από την 1-1-2014 και εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Εφορία - φάκελοι - βιβλία

2. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στη χρήση του 2009, αλλά οι επιτηδευματίες ξέχασαν να υποβάλουν έγκαιρα φορολογικές δηλώσεις και τις υπέβαλαν εντός του 2015. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής, που είναι 5 χρόνια, έληξε κανονικά στις 31-12-2015 (5+1 έτος από το τη φορολογική χρήση), εφόσον υποβάλλονταν εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση. Ωστόσο επειδή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση το 2015, η προθεσμία παραγραφής επεκτείνεται για μια τριετία ακόμη και συγκεκριμένα στα 8 έτη.

3. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2007, για τις οποίες προέκυψαν συμπληρωματικά στοιχεία. Εφόσον οι φοροελεγκτικές αρχές εντοπίζουν, μετά τη λήξη της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής, συμπληρωματικά στοιχεία όπως για παράδειγμα  εικονικά τιμολόγια) από τα οποία προκύπτει ότι υπήρξε απόκρυψη εισοδήματος και φοροδιαφυγή, ο χρόνος της μη παραγραφής επεκτείνεται στη δεκαετία. Προσοχή: Από τα συμπληρωματικά στοιχεία εξαιρούνται οι καταθέσεις σε τράπεζες του εσωτερικού. Αντίθετα στην περίπτωση που  βρεθούν αδήλωτες καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, η Εφορία μπορεί να διενεργήσει έλεγχο για 10+1 έτη πίσω και στην προκειμένη περίπτωση μέχρι τη χρήση 2007.

 ΦΠΑ - φόροι - αύξηση - διατροφή - υπηρεσίες

4. Υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους 2007 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 10ετής περίοδος παραγραφής που άρχισε να τρέχει από την 1η-1-2009 -δηλαδή μετά τη λήξη του έτους 2008 στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση- και λήγει την 31η-12-2018.

5. Περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, για τις υποθέσεις της φορολογικής χρήσης του έτους 2002.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

VIDEO