Παιδεία-Θρησκεία

13 Ιουνίου 2018 11:17

Πανελλαδικές 2018: τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Σε μαθήματα κατευθύνσεων εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι. Δείτε αναλυτικά τα θέματα.

Πανελλαδικές 2018: τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Σε μαθήματα κατευθύνσεων εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων, των Γενικών Λυκείων όλης της χώρας. 

Ειδικότερα τα μαθήματα στα οποία κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις είναι της Ιστορίας, της Φυσικής και της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματισμένο Περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι τα θέματα δόθηκαν στους εξεταζόμενους στις 08:30.

Οι μαθητές είχαν στην διάθεση τους το μέγιστο τρεις ώρες για να απαντήσουν.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα στην Ιστορία για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών:

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ιστορία - ημερήσια ΓΕΛ - 1

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ιστορία - ημερήσια ΓΕΛ - 2

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ιστορία - ημερήσια ΓΕΛ - 3

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ιστορία - ημερήσια ΓΕΛ - 4

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ιστορία - ημερήσια ΓΕΛ - 5

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ιστορία - εσπερινά ΓΕΛ - 1

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ιστορία - εσπερινά ΓΕΛ - 2

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ιστορία - εσπερινά ΓΕΛ - 3

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ιστορία - εσπερινά ΓΕΛ - 4

Δείτε αναλυτικά τα θέματα στην Φυσική για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών:

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - ημερήσια ΓΕΛ - 1

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - ημερήσια ΓΕΛ - 2

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - ημερήσια ΓΕΛ - 3

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - ημερήσια ΓΕΛ - 4

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - ημερήσια ΓΕΛ - 5

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - ημερήσια ΓΕΛ - 6

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - ημερήσια ΓΕΛ - 7

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - ημερήσια ΓΕΛ - 8

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - εσπερινά ΓΕΛ - 1

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - εσπερινά ΓΕΛ - 2

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - εσπερινά ΓΕΛ - 3

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - εσπερινά ΓΕΛ - 4

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - εσπερινά ΓΕΛ - 5

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - εσπερινά ΓΕΛ - 6

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Φυσική - εσπερινά ΓΕΛ - 7

Δείτε αναλυτικά τα θέματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον για την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής:

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματισμένο Περιβάλλον - ημερήσια ΓΕΛ - 1

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματισμένο Περιβάλλον - ημερήσια ΓΕΛ - 2

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματισμένο Περιβάλλον - ημερήσια ΓΕΛ - 3

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματισμένο Περιβάλλον - ημερήσια ΓΕΛ - 4

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματισμένο Περιβάλλον - ημερήσια ΓΕΛ - 5

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματισμένο Περιβάλλον - εσπερινά ΓΕΛ - 1

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματισμένο Περιβάλλον - εσπερινά ΓΕΛ - 2

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματισμένο Περιβάλλον - εσπερινά ΓΕΛ - 3

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματισμένο Περιβάλλον - εσπερινά ΓΕΛ - 4

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 - Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματισμένο Περιβάλλον - εσπερινά ΓΕΛ - 5

VIDEO