LATEST NEWS
 
Οικονομία /Τραπεζικά προϊόνταΔημοσίευση: 21 Ιουλίου 2016 22:47

ΕΤΕ: Εθνική Αλυσίδα Αξίας, το νέο εργαλείο για στήριξη επιχειρήσεων

Η Εθνική Τράπεζα με πρωτοβουλίες όπως αυτή της «Εθνικής Αλυσίδας Αξίας» δείχνει τον δρόμο, τονίζει η Λούκα Κατσέλη.

Ένα εξειδικευμένο αναπτυξιακό εργαλείο χρηματοδότησης που στηρίζει και προωθεί αλυσίδες αξίας στις οποίες συμμετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις, προωθεί η Εθνική Τράπεζα με τον διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας». Αλυσίδα αξίας είναι το σύνολο των αλληλένδετων δραστηριοτήτων μέσω των οποίων μία επιχείρηση προσθέτει αξία σε ένα προϊόν.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Εθνική Τράπεζα, με ευρύτατη παρουσία του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, παρουσιάσθηκε η νέα πρωτοβουλία-προϊόν της Εθνικής «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας», που σε πρώτη φάση, προσφέρεται σε επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε εφοδιαστικές αλυσίδες στον κλάδο της ναυτιλίας, κλάδο που απασχολεί το 6,4% του ενεργού εργατικού δυναμικού της χώρας. Σύντομα το προϊόν θα επεκταθεί και σε υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Κατά την εκδήλωση-παρουσίαση της νέας πρωτοβουλίας-προϊόντος της Εθνικής, η Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κυρία Λούκα Τ. Κατσέλη μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «Tο 80% περίπου του διεθνούς εμπορίου διενεργείται μέσα από αλυσίδες αξίας , δηλαδή παγκόσμια δίκτυα επιχειρήσεων που συνεργάζονται μεταξύ τους αναπτύσσοντας η κάθε μία το δικό της συγκριτικό πλεονέκτημα σε επιμέρους δραστηριότητες. Στην Ευρώπη, η αξία τους είναι περίπου το 8% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Σ’ αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, κλειδί  για την βιωσιμότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως δε των Μικρομεσαίων, είναι η είσοδος και η συμμετοχή τους σε τέτοιες παγκόσμιες αλυσίδες αξίες. Κάτι τέτοιο, όταν γίνεται με οργανωμένο τρόπο, επιτρέπει τη διεύρυνση των εξαγωγών τους, την εξασφάλιση ρευστότητας,  την απόκτηση  τεχνογνωσίας καθώς και  την υιοθέτηση σύγχρονων προτύπων οργάνωσης και πιστοποίησης, που αναβαθμίζουν συνολικά την λειτουργία των επιχειρήσεων και διευρύνουν τις αγορές τους. Αξίζει να τονισθεί ότι, γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο  νέος Αναπτυξιακός Νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα,  παρέχει ειδικά κίνητρα για εταιρείες που συμμετέχουν σε συστάδες επιχειρήσεων, δηλαδή σε clusters και αλυσίδες αξίας. Πιστεύω ακράδαντα ότι προϋπόθεση για την βιώσιμη αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας  αποτελεί  η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών με τη σύμπραξη όλων των κοινωνικών εταίρων. Η Εθνική Τράπεζα με  πρωτοβουλίες όπως αυτή της «Εθνικής Αλυσίδας Αξίας» δείχνει τον δρόμο».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων ότι: «Η Εθνική Τράπεζα έχει μακρά χρηματοδοτική παράδοση στις Ελληνικές επιχειρήσεις και για αυτό το λόγο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία των βασικών κλάδων της οικονομίας μας. Είναι σημαντικό κάθε χώρα να αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα αλλά και να τα ενισχύει συνεχώς. Μέρος της αξιοποίησης αυτής είναι και η εύρεση τρόπων διάχυσης των οφελών ενός κλάδου σε άλλους συνεργαζόμενους κλάδους και την ευρύτερη οικονομία. Η αντίληψη αυτής της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κλάδων και εν συνεχεία η διευκόλυνση των ροών μεταξύ τους είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών από την πηγή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας. Η «ΕΘΝΙΚΗ Αλυσίδα Αξίας» είναι ένα νέο προϊόν, όμως για εμάς δεν είναι μία νέα δραστηριότητα. Είναι απλώς ένας άλλος τρόπος να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των καιρών και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους παραδοσιακούς μας πελάτες, την ελληνική ναυτιλία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τρόπο που θα είναι αμοιβαία επωφελής για όλους. Το μήνυμα μας σήμερα είναι πως συνεχίζουμε την διαχρονική μας στήριξη στην ελληνική ναυτιλία, και υποστηρίζουμε συνεργατικές δράσεις που βασίζονται σε ορθή ανάληψη κινδύνων ενώ παράλληλα διευκολύνουν την οικονομική δραστηριότητα, ενισχύουν την ελληνική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στους οικονομικούς πολλαπλασιαστές. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, διότι το μέλλον εξαρτάται και από εμάς τους ίδιους, και έχουμε αυτοπεποίθηση στο έργο μας».

Σταθάκης - υπουργός - ΣΒΕΕ - Οικονομία - Συνέλευση

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργος Σταθάκης επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία της Εθνικής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμβολική σημασία, τόσο επειδή αφορά στην παρουσίαση ενός νέου χρηματοδοτικού προϊόντος όσο και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προϊόντος αυτού. Επιλέγουμε να προωθήσουμε λύσεις συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων. Τόσο τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-20 όσο και ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, πριμοδοτούν την ανάπτυξη συνεργειών, πρωτίστως των μικρότερων επιχειρήσεων. Δίνουμε, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση σε κλάδους που διατρέχουν το σύνολο της οικονομίας και επιδιώκουμε την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας, από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών. Το γεγονός της παρουσίασης ενός νέου χρηματοδοτικού προϊόντος, αποτελεί έμπρακτο παράδειγμα ομαλοποίησης των συνθηκών λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Για τους λόγους αυτούς, το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό προϊόν «Εθνική Αλυσίδα Αξίας» έρχεται να «ταιριάξει» με τους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς μας και άρα μπορεί να αποδειχθεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο χρηματοδότησης, στην αναπτυξιακή προσπάθεια που τώρα ξεκινά.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρος Δρίτσας τόνισε ότι η επιχειρηματική πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας προς τον κλάδο της ναυτιλίας, έρχεται σε μια περίοδο που η συμβολή της στην ανάκαμψη της οικονομίας και ειδικά στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, είναι καίριας σημασίας και συνάδει με τον επενδυτικό σχεδιασμό του ελληνικού εφοπλισμού σε ναυπηγήσεις πλοίων. Το εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο της Εθνικής Τράπεζας «Αλυσίδας Αξίας – Ναυτιλία» αναμένεται να  αποφέρει οφέλη στο σύνολο των εταιρειών του κλάδου της ναυτιλίας που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού και τροφοδοσίας πλοίων, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενισχύοντας την εξωστρέφειά τους, την πρόσβασή τους σε παγκόσμιες αγορές, και την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των ξένων εταιρειών. Η Ελληνική Πολιτεία επιδιώκει την εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα σε όλες τις ελληνικές εταιρείες ναυτιλιακού εξοπλισμού και σε ναυπηγεία τρίτων χωρών.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Δημήτρης Δημόπουλος παρατήρησε ότι Η σημερινή πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας στοχεύει στην υποστήριξη των Ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων με καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης, ώστε να αυξήσουν και να επεκτείνουν την διείσδυσή τους στις αλυσίδες αξίας. Διοχετεύουμε ρευστότητα στην αγορά με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, υποβοηθώντας την αύξηση των εξαγωγών και την μείωση του ελλείματος του εμπορικού ισοζυγίου. Η σύμπραξη της Εθνικής Τράπεζας με τους Έλληνες πλοιοκτήτες για την στήριξη Ελληνικών επιχειρήσεων που δημιουργούν σημαντική Ελληνική προστιθέμενη αξία και που έχουν σχέση με τον κλάδο της ναυτιλίας, αναδεικνύει την σημασία της συνεργασίας και μπορεί να δημιουργήσει κίνητρο και την ίδρυση ή επέκταση επιχειρηματικών συστάδων (clusters) που είναι σημαντικά για την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις διεθνείς αγορές.

Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας κ. Γ. Κουτσουδάκης τόνισε ότι το Πρόγραμμα Εθνική Αλυσίδα Αξίας ξεφεύγει από το παραδοσιακό κεφάλαιο κίνησης που μπορεί να αντλήσει μια επιχείρηση, για γενικούς σκοπούς και με τους γνωστούς περιορισμούς. Σε γενικές γραμμές εξατομικεύει και προσαρμόζει τις τραπεζικές λύσεις στην επιχειρηματική ανάγκη, μέσα από μία ολιστική αντιμετώπιση. Δίνει έτσι, σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο στην εφοδιαστική, όσο και στην χρηματοοικονομική αλυσίδα του πελάτη. Το Πρόγραμμα Εθνική Αλυσίδα Αξίας, δίνει τη δυνατότητα στη μεσαία Ελληνική Επιχείρηση, να βγει και να ανταγωνιστεί με αξιώσεις στις μεγάλες διεθνείς αγορές και σπάει πλέον τον φαύλο κύκλο του «δεν είμαι αρκετά μεγάλος, άρα δεν μπορώ και να χρηματοδοτηθώ για να μεγαλώσω».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κ. Θ. Βενιάμης τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια έχει την επιθυμία και δεδηλωμένη πρόθεση να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες όπως αυτή της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο την υποστήριξη και ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων, ελπίζοντας ότι θα αποφέρουν θετικά αποτελέσματα για την βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους με περαιτέρω θετικά πρόσημα για την εθνική οικονομία και κυρίως για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανικών κ. Κ. Μπίτσιος ανέφερε ότι η πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας αναπτύσσει καίριες δυνατότητες χρηματοδότησης για ελληνικές επιχειρήσεις, στηρίζει τις ανάγκες ρευστότητας που έχουν και διασφαλίζει την πρόσβαση σε προγράμματα διεθνών οργανισμών.  Ο ΣΕΒ στηρίζει πολιτικές που θα απελευθερώσουν τις παραγωγικές δυνάμεις, θα δημιουργήσουν νέες και καλές θέσεις εργασίας, που θα αυξήσουν τα δημόσια έσοδα και θα θέσουν τις βάσεις για την ανάταση της χώρας. Η Εθνική Αλυσίδα Αξίας είναι μια τέτοια πρωτοβουλία.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας κ. Γ. Καββαθάς τόνισε ότι η καλά σχεδιασμένη μελέτη της Εθνικής για το cluster της ναυτιλίας, πρέπει να βρει συμμάχους την πολιτική ηγεσία και τους παραγωγικούς φορείς, πρέπει να επικοινωνηθεί μεθοδικά με τις επιχειρήσεις ώστε να έχουν το χρόνο να προσαρμοστούν και να διευρύνουν τον επιχειρηματικό τους ορίζοντα. Η διαμόρφωση των αλυσίδων αξίας πρέπει να γίνει με προσεκτικά και οργανωμένα βήματα ώστε τελικοί ωφελούμενοι να είναι ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ένα ισχυρό επενδυτικό και επιχειρηματικό ορίζοντα, ενώ η συμβουλευτική υποστήριξη πρέπει να ακολουθεί και στη δεύτερη φάση ανάπτυξης και ωρίμανσης των συνεργατικών σχημάτων.

Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου κ. Γ. Πατέρας επεσήμανε ότι το πρόγραμμα που παρουσιάζει σήμερα η Εθνική Τράπεζα διευκολύνει την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και το Ναυτικό Επιμελητήριο στηρίζει τέτοιες προσπάθειες αρκεί να διασφαλίζουν την σχέση – ανταγωνιστικότητας.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Β. Κορκίδης τόνισε ότι το προϊόν Αλυσίδα Αξίας της Εθνικής Τράπεζας είναι μια πρωτοβουλία εργαλείο για μια οικονομία που πνίγεται από την έλλειψη ρευστότητας. Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν χρηματοδοτικά εργαλεία και λύσεις, που ανταποκρίνονται στα δεδομένα, στις δυνατότητες και στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης, κάτω από τις τρέχουσες, δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Τόνισε τη σημασία της προσφοράς της Εθνικής Τράπεζας στις επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν ή θα συμμετέχουν σε εφοδιαστικές αλυσίδες και αλυσίδες αξίας στον κλάδο της ναυτιλίας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 7% του ΑΕ της χώρας, απασχολεί άμεσα ή έμμεσα περίπου 300.000 άτομα και καλύπτει ποσοστό άνω του 30% του εμπορικού ελλείμματος.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΤσακαλώτος: θα βγούμε στις αγορές όταν “ηρεμήσουν” Ιταλία και ΤουρκίαΧθες 22:44 | Οικονομία

«H ακύρωση της μείωσης των συντάξεων δεν συνιστά ανάκληση μεταρρυθμίσεων», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών…

Αναγκαία η μικρή περικοπή των συντάξεων για τον ΡέγκλινγκΧθες 13:10 | Οικονομία

Ο επικεφαλής του ESM για τις περικοπές στις συντάξεις. Τι είπε για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές.

Το πολυνομοσχέδιο με τις μειώσεις στους φόρους “γράφει” η κυβέρνησηΧθες 13:58 | Οικονομία

Ποιοι φόροι μειώνονται και πότε σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση.

Στα άκρα η κόντρα Κομισιόν – Ιταλίας για τον προϋπολογισμόΧθες 17:19 | Οικονομία

Η Κομισιόν επέστρεψε πίσω το προσχέδιο του ιταλικού προϋπολογισμού. «Η μπάλα είναι στο γήπεδο τους», δήλωσε ο Ντομπρόβσκι. «Δεν θα κάνουμε πίσω», το μήνυμα από Κόντε – Σαλβίνι.

Pοή στη κατηγορία: Οικονομία
“Πόλεμος” για μια “σταλιά” νησί όπου ζουν 500 άνθρωποι23:59Τον σκότωσε με σφυρί για μια βρισιά!23:47Πεθερός πυροβόλησε γαμπρό...επειδή το ζήτησε η κόρη του! (βίντεο)23:34Προφυλακίστηκε ο Γιάννος Παπαντωνίου23:22Αποκλειστικό: τι λέει στον ΑΝΤ1 θύμα της συμμορίας με τα καλάσνικοφ και τις μάσκες σιλικόνης (βίντεο)23:09Τσίπρας: ιστορική ευκαιρία για τις προοδευτικές δυνάμεις η αναθεώρηση του Συντάγματος22:57Τσακαλώτος: θα βγούμε στις αγορές όταν “ηρεμήσουν” Ιταλία και Τουρκία22:44Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον ΑΝΤ1 για τον πρώτο τίτλο που κατέκτησε και τον φόβο του για το…“καλάμι” (βίντεο)22:31Προδόθηκε από τα λάθη του ο ΠΑΟΚ22:18Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1 : προπαγάνδα της Μόσχας τα περί ανάμειξης των ΗΠΑ στα Σκόπια22:06Champions League: η ΑΕΚ υπέκυψε στην ανωτερότητα της Μπάγερν21:52Συνταξιούχος αστυνομικός … “έλυνε” μάγια21:45Συγκλονιστική μαρτυρία στον ΑΝΤ1 από συγγενή θύματος της τραγωδίας στο Μάτι (βίντεο)21:34“Φωτιές στο Αιγαίο” για την επέκταση στα 12 μίλια21:21Ύψωσε το χέρι του στο… Θεό, αλλά ο διαιτητής “έκλεισε” τα μάτια! (εικόνες)21:06Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τον παιδοκτόνο της Πετρούπολης – Τι λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα της (βίντεο)20:54Ενώπιον της Δικαιοσύνης ο κατηγορούμενος για τον τραυματισμό της 19χρονης με φωτοβολίδα στο Αγρίνιο (βίντεο)20:43“Σουρωτήρι” έκαναν και πάλι οι Τούρκοι το Αιγαίο20:32Η Βουλή “άναψε το πράσινο φως” για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ20:21Ντόκος στον ΑΝΤ1: κακή η συγκυρία που ανακινήθηκε το ζήτημα για τα 12 μίλια (βίντεο)20:09
00:02:07Οι αιτήσεις για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και τα μέτρα «ανακούφισης»Σήμερα 20:31 
00:03:36 
Καταδίκη της Ελλάδας για την ΔΕΗΣήμερα 20:48
00:00:55 
Έρχονται “καμπάνες” για τους αδήλωτους επαγγελματικούς λογαριασμούςΣήμερα 20:32
00:02:00 
Υπηρεσία τηλε-γραμματείας από την Cosmote για επιχειρήσειςΣήμερα 20:51
00:01:24 
Πρόγραμμα Eταιρικής Υπευθυνότητας «Ανοιχτά Φτερά» από την NovartisΣήμερα 13:55
00:01:57 
Γράφεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα ανακούφισης που εξήγγειλε ο ΤσίπραςΣήμερα 13:30
00:03:44 
Βήμα - βήμα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων παράνομων μειώσεων κύριων και επικουρικών συντάξεωνΣήμερα 07:34
00:01:50 
Αποκλειστική διάθεση πρωτοποριακού προϊόντος από την NobbacoΧθες 21:17
00:01:55 
Σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, λόγω της τιμής του πετρελαίου θέρμανσηςΧθες 20:19
00:01:09 
Προ των πυλών η νέα ρύθμιση χρεών στο ΔημόσιοΧθες 20:19
00:01:28 
Ελάχιστες οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσηςΧθες 13:42
00:01:22 
Η ταινία του ΕΟΤ για την Ελλάδα 21-10-2018 20:33
00:01:58 
Reload Greece στο Λονδίνο 21-10-2018 20:29
00:01:49 
Σχέδια για γενναίο «κούρεμα» στα «κόκκινα» δάνεια 21-10-2018 19:40
00:02:04 
Η ΑΒ Βασιλόπουλος, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος21-10-2018 13:46
00:01:45 
Τα «κόκκινα δάνεια» αποτελούν τον μεγάλο «βραχνά» των τραπεζών21-10-2018 13:34
00:01:51 
Η τουριστική περίοδος συνεχίζεται στην Κρήτη 20-10-2018 20:40