Γενικά

23 Ιανουαρίου 2015 11:00

Πρόστιμα 68,2 εκ. ευρώ σε 14 μήνες για «μαύρη» εργασία

Τον περασμένο Νοέμβριο επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ σε επιχειρήσεις.

Πρόστιμα που ανέρχονται σε  8.325.806 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν για αδήλωτη εργασία, τον Νοέμβριο του 2014.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ», τον περασμένο Νοέμβριο ελέγχθηκαν 2.516 επιχειρήσεις και σε σύνολο 8.597 εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι οι 801, δηλαδή το 9,32% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που ελέγχθηκαν.

Συνολικά, το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων από τις 15 Σεπτεμβρίου 2013 - οπότε και ξεκίνησε το Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΑΡΤΕΜΙΣ» και η θεσμοθέτηση του υψηλού προστίμου των 10.500 ευρώ - μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2014, ανέρχεται στα 68.242.546 ευρώ.

VIDEO