Γενικά

08 Μαΐου 2015 23:07

Τι προβλέπει η τροπολογία στο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για τις λαϊκές αγορές

Text to Speech

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρούνται διορθωτικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση της σχετικής επαγγελματικής άδειας, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα προσαρμογής των ενδιαφερομένων, ενώ παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση απόφασης του αρμόδιου υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη για επιπλέον παράταση.

Ρυθμίζονται ζητήματα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών και αυξάνεται το ποσοστό του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλουν τα μέλη των ομοσπονδιών που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές της περιφέρειας Αττικής, έτσι ώστε να εξισωθεί με το ανάλογο τέλος που προβλέπεται σε λοιπές περιφέρειες και να καταστεί δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των λαϊκών αγορών.

Παράλληλα αυξάνεται και το ποσοστό που, ενώ αποτελεί έσοδο των περιφερειών, διατίθεται για την ενίσχυση ευαίσθητων, οικονομικά και κοινωνικά, ομάδων.

Βελτιώνεται το πλαίσιο λειτουργίας των αρμόδιων επιτροπών αλλά και των διοικητικών υπηρεσιών των περιφερειών, έτσι ώστε να καταστεί περισσότερο λειτουργικό και αποτελεσματικό και αποκαθίσταται, κατ’ εξαίρεση, η ισχύς των αδειών επαγγελματιών πωλητών με υψηλό ποσοστό αναπηρίας ή τυφλότητα που λάμβαναν παράλληλα, για το λόγο αυτό, σύνταξη, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4264/2014. Η ρύθμιση προωθείται προκειμένου να μην προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στην εν λόγω κατηγορία συμπολιτών, ενώ δε χορηγούνται νέες άδειες σε συνταξιούχους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

VIDEO