Επιχειρήσεις

27 Αυγούστου 2015 18:21

ΟΛΠ: Αύξηση κερδών κατά 130% το εξάμηνο

Text to Speech

Τα κέρδη, μετά από φόρους, του ΟΛΠ ανήλθαν σε 7,6 εκ. ευρώ το α΄ εξάμηνο, έναντι 3,3 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

ΟΛΠ: Αύξηση κερδών κατά 130% το εξάμηνο


Ενέκρινε το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. τις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν μικρή μείωση 2,9% (από 50,2 εκ. ευρώ το 2014 σε 48,7 εκ. ευρώ το 2015) παρά τη μεγάλη μείωση στις εργασίες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Προβλήτας Ι). Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της περιόδου αυξήθηκαν κατά 5.9 εκ ευρώ και ανήλθαν σε 9,2 εκ. ευρώ έναντι 3.3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, την ίδια περίοδο, σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 3,6 εκ. ευρώ ή 7, 34% (από 48,8 εκ. ευρώ σε 45,2 εκ. ευρώ). Η μεταβολή αυτή προήλθε από μείωση κατά 5% των αμοιβών προσωπικού και από τον περιορισμό διάφορων δαπανών συντήρησης και επισκευής, ενώ οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.

Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 130,5% το α΄ εξάμηνο και ανήλθαν σε 7,6 εκ. ευρώ, έναντι 3,3 εκ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2014.

Εντυπωσιακή αύξηση 40,4% σημείωσαν και τα χρηματικά διαθέσιμα (62,5 εκ. ευρώ από 44,5 εκ. ευρώ).

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γ. Κούβαρης:

"Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η οποία επηρεάζει τους τομείς του εμπορίου και των μεταφορών άρα και τις δραστηριότητες του οργανισμού, ο ΟΛΠ ΟΛΠ +2,43% Α.Ε. εμφάνισε για μία ακόμα φορά θετικά αποτελέσματα αυξάνοντας σημαντικά την κερδοφορία του κατά το α΄ εξάμηνο".

VIDEO