Ευρωπαϊκή Ενωση

10 Δεκεμβρίου 2015 22:37

Κομισιόν προς Ελλάδα: Εφαρμόστε τους κανόνες για την εγγύηση καταθέσεων

Text to Speech

Η προθεσμία για τη μεταφορά των κοινοτικών κανόνων στο εθνικό δίκαιο έχει λήξει από τις 3η Ιουλίου του 2015.

Κομισιόν προς Ελλάδα: Εφαρμόστε τους κανόνες για την εγγύηση καταθέσεων


Να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ΟΣΕΚ) ζήτησε , επισήμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από Ελλάδα, Κύπρο, Βέλγιο, Εσθονία, Ιταλία,  Λουξεμβούργο,  Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σουηδία.

Η ΟΣΕΚ, η οποία βασίζεται στην προηγούμενη οδηγία 94/19/ΕΚ του 1994, βελτιώνει την προστασία των καταθέσεων. Οι καταθέτες θα επωφελούνται από ταχύτερες εκταμιεύσεις και ισχυρότερο δίχτυ προστασίας, καθώς οι πιο ενοποιημένες απαιτήσεις χρηματοδότησης θα διασφαλίσουν ότι τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων θα είναι προχρηματοδοτημένα και σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις υποχρεώσεις τους έναντι των καταθετών. Είναι ένα βήμα προς μια πλήρως αναπτυγμένη Τραπεζική Ένωση με σκοπό τη δημιουργία ασφαλέστερου και υγιέστερου χρηματοπιστωτικού τομέα την επαύριο της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, για τα κράτη μέλη εντός της Τραπεζικής Ένωσης, η εφαρμογή της ΟΣΕΚ αποτελεί προϋπόθεση για τη μελλοντική χρήση του ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων που έχει προταθεί από την Επιτροπή. Το εν λόγω μελλοντικό σύστημα θα παράσχει ισχυρότερη και πιο ομοιόμορφη ασφαλιστική κάλυψη σε όσους διατηρούν τραπεζικές καταθέσεις εντός της Τραπεζικής Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι οι καταθέτες μπορούν να έχουν εξίσου εμπιστοσύνη στην τράπεζά τους, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται αυτή.

Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο ήταν η 3η Ιουλίου 2015). Ωστόσο, 10 χώρες δεν έχουν μεταφέρει τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Εάν τα ανωτέρω κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

VIDEO