Γενικά

19 Απριλίου 2016 20:27

Αναβάθμιση της Ελλάδας σε C3 από την Euler Hermes

Text to Speech

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας θα αρχίσουν αν βελτιώνονται το δεύτερο εξάμηνο του 2016, όπως εκτιμά ο όμιλος.

Αναβάθμιση της Ελλάδας σε C3 από την Euler Hermes

Το προφίλ ρίσκου της ελληνικής οικονομίας αναβάθμισε ο όμιλος αντασφάλισης πιστώσεων Euler Hermes από C3 σε C4.

Όπως εκτιμά ο όμιλος οι αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας θα αρχίσουν να βελτιώνονται το δεύτερο εξάμηνο του 2016 λόγω περαιτέρω χαλάρωσης των capital controls και πιθανών μέτρων για ενίσχυση της βιωσιμότητας χρέους, αναλόγως του αποτελέσματος της αξιολόγησης από τους θεσμούς. 

Στα δυνατά σημεία της χώρας, η Euler Hermes συγκαταλέγει τη γεωγραφική θέση της χώρας, τα ισχυρά έσοδα από τον τουρισμό, το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών και τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που αναμένεται να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα για τον ιδιωτικό τομέα. 

Στις αδυναμίες, υπογραμμίζει τα capital controls, το ισχνό επιχειρηματικό περιβάλλον και τη χαμηλή βιομηχανική βάση, την υψηλή δημοσιονομική πίεση για τις επιχειρήσεις, τον αποπληθωρισμό και τη μείωση των εισοδημάτων, καθώς και τις περιορισμένες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

VIDEO