Γενικά

13 Απριλίου 2017 16:16

Αποκαλυπτικά στοιχεία: τι δήλωσαν οι Έλληνες το 2016 και ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα

Text to Speech

Επτά δισεκατομμύρια παραπάνω δηλώθηκαν το 2016. Απο μισθούς και συντάξεις το περίπου 70% των δηλωθέντων ή τεκμαρτών εισοδημάτων. Τι πληρώσαμε σε φόρους.

Αποκαλυπτικά στοιχεία: τι δήλωσαν οι Έλληνες το 2016 και ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα

Επτά δισεκατομμύρια πρόσθετων εισοδημάτων αποκάλυψαν πέρυσι τα τεκμήρια. Σχεδόν 6,1 εκ. νοικοκυριά δήλωσαν το 2016 συνολικό εισόδημα ύψους 75,157 δισ. ευρώ ενώ το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος ανήλθε σε 82,1 δισ. ευρώ λόγω των τεκμηρίων.

Αυτό προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον αριθμό των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν στην εφορία το 2016, το ύψος του εισοδήματος που δηλώθηκε και του φόρου που καταβλήθηκε. Πρόκειται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2015.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία το ύψος του εισοδήματος που δηλώθηκε το 2016 στην εφορία κατανέμεται ως εξής:

- Τα 6,052 δισ. ευρώ αφορά εισόδημα από εκμετάλλευση ακινήτων
- Τα 3,77 δισ. ευρώ από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου
- Τα 4,676 δισ. ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα
- Τα 1,25 δισ. ευρώ από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
- Τα 59,4 δισ. ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και
- Τα 6,943 από τη διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των τεκμηρίων διαβίωσης.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων:

- Το 64% των νοικοκυριών δήλωσαν εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Από αυτά το 38,16% δήλωσε εισόδημα έως 5.000 ευρώ.
- Το 91,7% του συνόλου των φορολογούμενων δήλωσαν εισόδημα έως 30.000 ευρώ
- Μόνο το 0,4% των φορολογούμενων δήλωσαν εισόδημα που υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2016, καταβλήθηκαν για φόρο εισοδήματος 8,028 δισ. ευρώ. Από αυτά το 77,13% καταβλήθηκε από το 17,6% τω νοικοκυριών. Επίσης προκύπτει ότι:

- Το 26,3% των νοικοκυριών δεν πληρώνουν καθόλου φόρο.
- Το 17,7% των νοικοκυριών πληρώνουν φόρο μέχρι και 15 ευρώ.
- Το 4% του συνόλου των νοικοκυριών πλήρωσαν φόρο περισσότερα από 6.000 ευρώ

VIDEO