Επιχειρήσεις

31 Μαΐου 2017 23:20

Τρίτο σερί κερδοφόρο τρίμηνο για την Alpha Bank

Text to Speech

Προχωρά η αναδιάρθρωση της Τράπεζας, τονίζει ο Δ. Ματζούνης. Τι αναφέρει για την διαπραγμάτευση με τους δανειστές.

Τρίτο σερί κερδοφόρο τρίμηνο για την Alpha Bank

Το α΄ τρίμηνο του 2017 ήταν το τρίτο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο για την Alpha Bank, που κατέγραψε κέρδη, μετά φόρων, ύψους 48,1 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας μειώθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση, ενώ ο Δείκτης Εξόδων-Εσόδων διαμορφώνεται σε 46,3%, ποσοστό που συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 17,3%, δεδομένης και της θετικής επίπτωσης από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία. Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 8,8 δις ευρώ, τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Τα υπόλοιπα καταθέσεων ανέρχονταν σε 33,1 δις ευρώ στο τέλος Μαρτίου, αυξημένα κατά 200 εκ. ευρώ έναντι του Δεκεμβρίου, ενώ η χρηματοδότηση μέσω του ELA μειώθηκε σε 12,2 δις ευρώ.  

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2017, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Μαντζούνης τόνισε, «το πρώτο τρίμηνο του 2017 ήταν το τρίτο κατά σειρά κερδοφόρο τρίμηνο για την Τράπεζα, κατά το οποίο, παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ισολογισμού, διατηρήθηκε η υψηλή λειτουργική κερδοφορία, ισχυροποιήθηκε περαιτέρω η κεφαλαιακή μας βάση και συνεχίσθηκε η μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τις Κεντρικές Τράπεζες. Τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν σημαντικά σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης λειτουργικής αποδοτικότητας συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Παράλληλα, επιτύχαμε αποκλιμάκωση των νέων μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για μείωση του συνόλου τους και την διαρκή βελτίωση της ποιότητος του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Η εφαρμογή του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης συνεχίσθηκε επιτυχώς, με την ολοκλήρωση της πωλήσεως των δραστηριοτήτων μας στη Σερβία, στο πλαίσιο της αποεπενδύσεως από μη κύριες δραστηριότητες. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως αναμένεται να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία προκειμένου να επανέλθει σε ρυθμό αναπτύξεως εντός του 2017».

VIDEO