Γενικά

15 Σεπτεμβρίου 2017 12:31

Eldorado Gold: εκδόθηκε και νέα άδεια για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας

Text to Speech

Εντός της ημέρας αναμένεται να κλείσει και η τελευταία εκκρεμότητα για την Ολυμπιάδα, σύμφωνα με πηγές του ΥΠ.ΑΝ. Η βασική εκκρεμότητα πλέον είναι για το εργοστάσιο στις Σκουριές.

Eldorado Gold: εκδόθηκε και νέα άδεια για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας

Μια ακόμη άδεια για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας εκδόθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για την έγκριση της τεχνικής μελέτης για το κλείσιμο των παλαιών εκμεταλλεύσεων του Μεταλλείου Ολυμπιάδας, ενώ η εκκρεμότητα που απομένει για την εν λόγω εγκατάσταση και αναμένεται να κλείσει άμεσα (μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου) είναι η άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη μονάδα λιθογόμωσης.

Πάντως, από το ΥΠΕΝ επισημαίνεται ότι τόσο η άδεια που εκδόθηκε όσο και εκείνη που εκκρεμεί είναι ήσσονος σημασίας για τη λειτουργία του συγκροτήματος της Ολυμπιάδας, το οποίο -όπως τονίζεται- μπορεί να λειτουργεί κανονικά με τις ήδη εκδοθείσες άδειες.

Η απόφαση για την τεχνική μελέτη που αφορά το κλείσιμο των παλαιών εκμεταλλεύσεων του Μεταλλείου Ολυμπιάδας προβλέπει ότι η έγκριση «δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων καθώς και για οποιοδήποτε λόγο δημοσίου συμφέροντος και ιδίως για λόγους προστασίας της ασφάλειας των εργαζομένων, των περιοίκων και της προστασίας του περιβάλλοντος».

Είχε προηγηθεί, την Τετάρτη, η έκδοση δύο ακόμη αδειών: τροποποίησης της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού του χώρου απόθεσης στην περιοχή της Ολυμπιάδας και λειτουργίας νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα.

Η βασική εκκρεμότητα αφορά πλέον την άδεια εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο εμπλουτισμού των Σκουριών, θέμα το οποίο παραπέμφθηκε στη διαιτησία.

Ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado Gold, δήλωσε, «αυτό είναι ένα ακόμη θετικό βήμα προς τα εμπρός, ωστόσο περιμένουμε ακόμα τα υπόλοιπα θέματα, για τα οποία εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορούν να επιλυθούν με ειλικρινείς διαπραγματεύσεις. Καλούμε για άλλη μια φορά τον Υπουργό να συνεργαστεί μαζί μας προς αυτήν την κατεύθυνση.»

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση ότι οι μεταλλωρύχοι που διαμαρτύρονται, κλήθηκαν από τους υπαλλήλους του Υπουργείου να πληρώσουν περίπου 1.000 ευρώ για μια πόρτα που έσπασαν στα μικροεπεισόδια της Τετάρτης και μάλιστα οι εργαζόμενοι προχώρησαν στην εξόφληση του σχετικού τιμολογίου.

VIDEO