Γενικά

15 Φεβρουαρίου 2018 13:04

ΑΑΔΕ: τα πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων και “πειραγμένες ταμειακές”

Text to Speech

Βαριές "καμπάνες" προβλέπει η εγκύκλιος που στάλθηκε σε όλες τις Εφορίες και τους ελεγκτές.

ΑΑΔΕ: τα πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων και “πειραγμένες ταμειακές”

Τσουχτερά πρόστιμα, που φθάνουν ακόμη και τις 20.000 ευρώ, ανάλογα με την παράβαση, προβλέπει Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στους επαγγελματίες που δεν κόβουν αποδείξεις !

Η απόφαση αυτή της ΑΑΔΕ κοινοποιήθηκε στις εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα και αναφέρονται όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει στα πρόστιμα που επιβάλλονται για μη έκδοση αποδείξεων από επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

1. Στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ (π.χ. γιατροί, ασφαλιστές, φροντιστήρια) και δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία ή εκδίδουν ανακριβή φορολογικά στοιχεία επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ εφόσον τηρούν απλογραφικά βιβλία και 1.000 ευρώ εφόσον τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα πολλαπλασιάζονται.

2. Στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που εισπράττουν μετρητά για έκδοση φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 500 ευρώ προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά απόδειξη καθώς είναι υποχρεωτική η εξόφληση μέσω τραπεζικού συστήματος

3. Για οποιαδήποτε μεταβολή στις καταστάσεις προμηθευτών πελατών (ΜΥΦ) που επέρχεται μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής τους επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση, ανεξάρτητα από το πλήθος των μεταβαλλόμενων στοιχείων

4. Στις περιπτώσεις παραβίασης των φορολογικών μηχανισμών (ταμειακές, ΦΗΜ κλπ) επιβάλλονται πρόστιμα:

α) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο χρήστης ή ο κάτοχος ΦΗΜ

β) δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης που έχει εξουσιοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ΦΗΜ και

γ) είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει, από την αρμόδια Επιτροπή, έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware).

VIDEO