Ευρωπαϊκή Ενωση

08 Μαρτίου 2018 16:02

Διέψευσε τις προσδοκίες η ΕΚΤ: διατήρησε σταθερό το όριο του QE

Text to Speech

Αμετάβλητα διατηρεί τα επιτόκια. Μεγάλη βουτιά στον ELA για τις ελληνικές τράπεζες.

Διέψευσε τις προσδοκίες η ΕΚΤ: διατήρησε σταθερό το όριο του QE

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, αποφάσισε στη σημερινή συνεδρίαση του να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, εκτιμώντας παράλληλα ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα για «παρατεταμένη χρονική περίοδο».

Σε ότι αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι σκοπεύει να συνεχίσει να πραγματοποιεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού, επί του παρόντος ύψους 30 δις ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό.

Κατά συνέπεια το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης συνεχίζεται, αλλά χωρίς αύξηση του ποσού, όπως περίμεναν οι αγορές.

Το Ευρωσύστημα θα επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο. Αυτό θα συμβάλλει τόσο σε ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας όσο και σε μια κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Εν τω μεταξύ, η ΕΚΤ συμφώνησε σε μεγάλη "βουτιά" της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών απο τον ELA.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

VIDEO