Τραπεζικά προϊόντα

05 Μαΐου 2018 11:15

Πώς βαθμολογούνται στο stress test οι ελληνικές τράπεζες

Text to Speech

Τι έδειξε η άσκηση προσομοίωσης για το τεστάρισμα των αντοχών των ελληνικών τραπεζών που ανακοίνωσε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός;

Πώς βαθμολογούνται στο stress test οι ελληνικές τράπεζες

Την άσκηση προσομοίωσης για το τεστάρισμα των αντοχών των ελληνικών τραπεζών ανακοίνωσε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM). 

Οπως αναφέρει, τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 για τις ελληνικές σημαντικές τράπεζες δείχνουν ότι η μέση μείωση κεφαλαίου υπό το δυσμενές σενάριο, το οποίο καλύπτει τριετή περίοδο και βασίζεται σε υπόθεση για στατικούς ισολογισμούς, ήταν 9 ποσοστιαίες μονάδες, που αντιστοιχούν σε 15,5 δισεκ. ευρώ.

Η μείωση κεφαλαίου ήταν 8,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Alpha Bank, 8,68 ποσοστιαίες μονάδες για την Eurobank, 9,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) και 8,95 ποσοστιαίες μονάδες για την Τράπεζα Πειραιώς.

stress test - πίνακας

Οι τέσσερις τράπεζες υπεβλήθησαν σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με βάση την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίστοιχη άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ΕΕ, αλλά με συντομευμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου η άσκηση να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τη στήριξη της Ελλάδος τον Αύγουστο.

Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Τα αποτελέσματά της, μαζί με άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται για να σχηματιστεί μια συνολική εποπτική αξιολόγηση της κατάστασης μιας τράπεζας.

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν κατά κύριο λόγο από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:

Πιστωτικός κίνδυνος: ενώ υπό το βασικό σενάριο η αρνητική επίδραση του πιστωτικού κινδύνου στους δείκτες κεφαλαίου CET1 ήταν κατά μέσο όρο περίπου 260 μονάδες βάσης, υπό το δυσμενές σενάριο αυξήθηκε στις 850 μονάδες βάσης.

Καθαρά έσοδα από τόκους: τα καθαρά έσοδα από τόκους υπό το δυσμενές σενάριο μειώθηκαν κατά 22,5% σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

Τα σενάρια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προβολές για το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

stress test - πίνακας

Διαβάστε ακόμα:

ΕΤΕ: Δεν προκύπτει ανάγκη για κεφαλαιακή ενίσχυση

Μαντζούνης: επιβεβαιώθηκε η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Alpha Bank

Μεγάλου: η Πειραιώς συνεχίζει να στηρίζει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας

Καραβίας: η Eurobank παραμένει ανθεκτική σε εξωγενείς παράγοντες

Ο SSM αποκωδικοποιεί τα αποτελέσματα του stress test στις τράπεζες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

VIDEO