Γενικά

07 Ιουνίου 2018 20:59

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: αύξηση εσόδων και πρωτογενούς πλεονάσματος

Text to Speech

Οι επιδόσεις τετραμήνου σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: αύξηση εσόδων και πρωτογενούς πλεονάσματος

Του Νίκου Ρογκάκου

Υψηλότερα φορολογικά έσοδα, χαμηλότερες δαπάνες και αυξημένο πρωτογενές πλεόνασμα τόσο στον κρατικό προϋπολογισμό όσο και στη γενική κυβέρνηση δείχνουν τα στοιχεία έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στην οποία γίνονται συγκρίσεις στις φετινές επιδόσεις τετραμήνου σε σχέση με τις αντίστοιχες περυσινές. 

Από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει αύξηση των φορολογικών εσόδων στο τετράμηνο κατά 727 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, μείωση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού κατά 1,120 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 654 εκατ. ευρώ πρωτογενές πλεόνασμα κρατικού προϋπολογισμού (1,837 δισ. ευρώ) και αυξημένο κατά 711 εκατ. ευρώ ενοποιημένο πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης με προσαρμογές (2,356 δισ. ευρώ). 

Όπως τονίζεται στην έκθεση, το ενοποιημένο πρωτογενές πλεόνασμα με προσαρμογές «είναι μια εκτίμηση που διευκολύνει τη σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους –έχει υπολογιστεί με την ίδια μεθοδολογία- και επιτρέπει την παρακολούθηση της δημοσιονομικής πορείας το τρέχον έτος». 

Τονίζεται ωστόσο ότι δεν είναι συγκρίσιμο με το αποτέλεσμα που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ ακολουθώντας τη μεθοδολογία ESA, ούτε με εκείνο που δημοσιοποιεί το ΓΛΚ ακολουθώντας τη μεθοδολογία του προγράμματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

VIDEO