Επιχειρήσεις

04 Ιουλίου 2018 22:32

Τιμητική διάκριση στην ναυτιλιακή εταιρία του Ομίλου Κυριακού, Athenian Sea Carriers (βίντεο)

Text to Speech

Βραβεύθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, για την διαχρονική προσήλωσή της στις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής και την επιτυχή εφαρμογή του μοντέλου Εταιρικής Υπευθυνότητας.

VIDEO