Τραπεζικά προϊόντα

04 Οκτωβρίου 2018 11:18

Moody’s: η άρση των capital controls συνιστά credit positive για τις τράπεζες

Text to Speech

Τι αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης για τις ελληνικές τράπεζες. Οι παράγοντες που οδήγησαν στην άρση του περιορισμού κίνησης κεφαλαίων.

Moody’s: η άρση των capital controls συνιστά credit positive για τις τράπεζες

Θετικά κρίνεται η προοπτική των ελληνικών τραπεζών από τον οίκο Moody’s, μετά την κατάργηση των capital controls, τα οποία είχαν επιβληθεί τον Ιούνιο του 2015.

Η βελτίωση των οικονομικών προοπτικών της χώρας και η αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα τους τελευταίους μήνες οδήγησε στη χαλάρωση των capital controls, γεγονός που πιθανώς να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταθετών και να βοηθήσει τις τράπεζες να βελτιώσουν περαιτέρω τα χρηματοδοτικά προφίλ τους, που συνιστούν credit positive.

Οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί πίσω από την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος για σημαντική χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ήταν η σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, τους τελευταίους επτά μήνες και η μεγαλύτερη αισιοδοξία, μετά την επιτυχημένη έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα.

Επιπλέον ρόλο έπαιξαν η σημαντική μείωση της εξάρτησης των τραπεζών από τη χρηματοδότηση μέσω ELA, η οποία σηματοδοτεί τη βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών τα τελευταία τρίμηνα.

Η χαλάρωση των περιορισμών θα ενθαρρύνει πιθανώς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν στις τοπικές τράπεζες εάν έχουν ενδεχομένως χρήματα εκτός του τραπεζικού συστήματος.

Μια αύξηση των καταθέσεων των καταναλωτών τα τελευταία χρόνια, έχει βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες να μειώσουν την εξάρτησή τους από τον ELA, που ανέρχεται στο 2% των συνολικών τραπεζικών assets στο τέλος του Αυγούστου, έναντι του 21% τον Αύγουστο του 2015.

Επίσης, η μείωση του ELA αποδίδεται στην αύξηση των διατραπεζικών δανείων/repos, καθώς η διάθεση των διεθνών επενδυτών για ελληνικά assets αυξήθηκε και αποδέχθηκαν μια ευρύτερη γκάμα assets ως collateral για τέτοια repos.

Η μείωση του ELA υποστηρίζει τα καθαρά περιθώρια από τόκους των ελληνικών τραπεζών, επειδή τόσο οι συναλλαγές repos και οι νέες καταθέσεις, φέρουν ένα χαμηλότερο επιτόκιο σε σχέση με τον πιο ακριβό ELA, που κοστίζει περί το 1,5%.

Επίσης, η Moody’s αναφέρει ότι η επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής από την Ελλάδα και οι προοπτικές για μια σταδιακή επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη, ήδη οδηγούν προς τα άνω τις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες αυξήθηκαν 4,1% ή κατά 5,2 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο του 2018.

Τέλος, η Moody’s τονίζει ότι μετά από την οικονομική και πολιτική αναταραχή το 2015, οι εντάσεις έχουν μειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

«Η τωρινή κυβέρνηση έχει κατορθώσει να νομοθετήσει έναν μεγάλο αριθμό μεταρρυθμιστικών μέτρων, παρά την ισχνή της πλειοψηφία στη βουλή και χωρίς να υπάρχουν μεγάλης κλίμακας διαδηλώσεις, όπως συνέβαινε με τα δύο προηγούμενα προγράμματα.

Ωστόσο, η εγχώρια πολιτική και κοινωνική αστάθεια παραμένουν οι βασικοί κίνδυνοι για την εφαρμογή της πολιτικής και την ανάκαμψη της οικονομίας. Μια ενδεχόμενη παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τα χαλαρότερα capital controls, θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές εκροές καταθέσεων, όπως συνέβη στο α΄ εξάμηνο του 2015».

VIDEO