Οικονομική πολιτική

26 Δεκεμβρίου 2018 11:15

“Φορο-Γολγοθάς” για πληρωμές και δηλώσεις έως το τέλος του 2018

Text to Speech

Η εκπνοή της χρονιάς φέρνει αυξημένες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, με καταβολή αρκετών δις ευρώ.

“Φορο-Γολγοθάς” για πληρωμές και δηλώσεις έως το τέλος του 2018

Οι βαριές φορολογικές υποχρεώσεις που «συνοδεύουν» το τέλος του έτους, ρίχνουν βαριά σκιά στο γιορτινό κλίμα των ημερών, καθώς εκτός από «τρέξιμο» των φορολογουμένων προϋποθέτουν και την καταβολή για φόρους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Μέσα στις τρεις εργάσιμες ημέρες που απομένουν μέχρι το τέλος του 2018 θα πρέπει να κλείσει μια σειρά εκκρεμοτήτων με την Εφορία, ενώ πριν αλλάξει ο χρόνος θα πρέπει να μπει «βαθιά το χέρι στην τσέπη».

Μέχρι την εκπνοή του 2018 πρέπει να πληρωθούν τέλη κυκλοφορίας, η 4η δόση του ΕΝΦΙΑ, η δόση του Φόρου Εισοδήματος από τα Νομικά Πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές και πρέπει να αποδοθεί ο ΦΠΑ. Ακόμη, η τελευταία ημέρα του έτους είναι διορία και για την δήλωση και απόδοση φόρου που παρακρατείται από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το σύνολο των τελών κυκλοφορίας φθάνει τα 1,1 δις ευρώ, η 4η δόση του ΕΝΦΙΑ τα 640 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 500 εκ. ευρώ είναι η δόση του ΦΕΝΠ, και ο λογαριασμός μεγαλώνει με τα ποσά για εισφορές και την απόδοση του ΦΠΑ

Οι δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν στην Εφορία

Στις λιγοστές ημέρες που απομένουν έως το τέλος του έτους, πρέπει να υποβληθούν στην Δ.Ο.Υ. οι εξής δηλώσεις:

  • Για δωρεές χρηματικών ποσών και για γονικές παροχές χρηματικών ποσών (για κάλυψη αντικειμενικών δαπανών).
  • Φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.
  • Χειρόγραφων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, για τους λήπτες αγροτικών επιδοτήσεων που οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Τροποποιητικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, είτε επειδή επέστρεψαν στον εργοδότη αποδοχές ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, είτε επειδή ο εργοδότης, λόγω λάθους, εξέδωσε διορθωτική βεβαίωση ή τροποποίησε το αντίστοιχο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών που υπέβαλε.
  • Τροποποιητικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, είτε επειδή επέστρεψαν στον εργοδότη αποδοχές ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, είτε επειδή ο εργοδότης, λόγω λάθους, εξέδωσε διορθωτική βεβαίωση ή τροποποίησε το αντίστοιχο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών που υπέβαλε.
  • Φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που μετέφεραν την κατοικία τους στην αλλοδαπή κατά το προηγούμενο έτος (2017).
  • Φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από κληρονόμους αποβιωσάντων.
  • Τροποποιητικών φορολογίας εισοδήματος προηγουμένων ετών, από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων και ιατρών του ΕΣΥ για τις αμοιβές από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ.
  • Ακινησίας οχημάτων (πρέπει να συνοδεύονται από κατάθεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, από ιδιοκτήτες που δεν θέλουν να κινήσουν τα οχήματα τους το 2019).

VIDEO