Αστυνομικό Δελτίο

05 Μαρτίου 2015 11:17

Αποστρατεύτηκε ο Νίτσας και ακόμα 14 υποστράτηγοι της ΕΛ.ΑΣ.

Text to Speech

Ο υποστράτηγος που με την υπογραφή του για τα Κέντρα Κράτησης Μεταναστών, δημιουργήθηκε πολιτική αναταραχή, είναι ανάμεσα στους 14 υποστράτηγους που αποστρατεύτηκαν κατά την κρίση αξιωματικών.

Δεκατέσσερις, από τους 21 υποστράτηγους της ΕΛ.ΑΣ, αποστρατεύτηκαν κατά τις τακτικές κρίσεις των αξιωματικών, που είναι σε εξέλιξη, ενώ δύο προήχθησαν στον βαθμό του αντιστράτηγου για την κάλυψη των κενών θέσεων και πέντε διατηρήθηκαν στον βαθμό του υποστράτηγου.

Ταυτόχρονα έγιναν και οι τοποθετήσεις των αντιστράτηγων στο επιτελείο του Σώματος.

Μεταξύ αυτών που αποστρατεύονται είναι ο Γεώργιος Νίτσας, ο οποίος υπέγραφε την επίμαχη διαταγή για την απελευθέρωση αλλοδαπών από τα Κέντρα Κράτησης, αλλά και ο πρώην διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας Αλκιβιάδης Τζοΐτης.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων της ΕΛ.ΑΣ, που συνεδρίασε υπο την προεδρία του αρχηγού Δημήτρη Τσακνάκη και τη συμμετοχή των δύο αντιστράτηγων που παραμένουν, Κων/νο Τσουβάλα και Εμμανουήλ Κατριαδιάκη, προήγαγε στον βαθμό του αντιστράτηγου τον, μέχρι χτες, κλαδάρχη Τάξης του Αρχηγείου Δημήτρη Σοφό και τον Αττικάρχη Κων/νο Μιχαιρίνα.

Διατηρητέους έκρινε τους υποστράτηγους:

1. Ιωάννη Διαμαντόπουλο

2. Γεώργιο Καραϊτση

3. Δημήτριο Γεωργατζή

4. Αριστείδη Ανδρικόπουλο

5. Μιχαήλ Καραμαλάκη

Ω ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, το Συμβούλιο έκρινε τους κατωτέρω 14 υποστράτηγους γενικών και ειδικών καθηκόντων, εκ των οποίων ο ένας Υγειονομικός, οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων, τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν και θα αποστρατευθούν ύστερα από 30 ημέρες:

1. Βάϊο Χονδρό

2. Γεώργιο Σαλαμάγκα

3. Αλκιβιάδη Τζοϊτη

4. Γεώργιο Νίτσα

5. Ιωακείμ Τσουκνάδη

6. Αθηναγόρα Παζαρλή

7. Παναγιώτη Αλειφέρη

8. Βασίλειο Γεωργακόπουλο

9. Κωνσταντίνο Τρομπούκη

10. Δημήτριο Ζάγκα

11. Βασίλειο Κοντογιάννη

12. Αθανάσιο Παπαγεωργίου

13. Γεώργιο Σουγλιέρη

14. Πλάτωνα Ζαφείρη- Υγειονομικό (όριο ηλικίας)

Μετά την ολοκλήρωση των κρίσεων των υποστρατήγων, με απόφαση του Αρχηγού Δημήτρη Τσακνάκη, έγιναν και οι τοποθετήσεις των τεσσάρων αντιστράτηγων ως εξής:

- Κωνσταντίνος Τσουβάλας, Υπαρχηγός του Σώματος

- Εμμανουήλ Κατριαδάκης, Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

-Δημήτριος Σοφιός, Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας

-Κωνσταντίνος Μιχαιρίνας, Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.

VIDEO