Γενικά

01 Ιανουαρίου 2018 22:08

Μονάδες ιατρικού οξυγόνου αποκτούν τέσσερα νοσοκομεία

Text to Speech

Θα παράγουν το δικό τους νοσοκομειακό οξυγόνο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με τις τιμές, αλλά και για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών.

Μονάδες ιατρικού οξυγόνου αποκτούν τέσσερα  νοσοκομεία

Μονάδες παραγωγής ιατρικού οξυγόνου θα εγκατασταθούν σε νοσοκομεία της Ρόδου, της Λέσβου, της Σάμου και της Λέρου, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με τις σχετικές τιμές, αλλά και για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, υπέγραψε τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου, με προϋπολογισμό 1,8 εκατ. ευρώ και κύριο δικαιούχο την 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

Η υψηλή ζήτηση για ιατρικό οξυγόνο έχει ως αποτέλεσμα υψηλές δαπάνες για την προμήθεια του, κάτι που επιβαρύνει σημαντικά τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Η δαπάνη αυτή γίνεται δραματικά υψηλότερη για απομακρυσμένα νοσοκομεία, καθώς γι' αυτά η προμήθεια του οξυγόνου επιβαρύνεται από τα - ιδιαίτερα υψηλά - έξοδα μεταφοράς, εκτοξεύοντας την τελική τιμή σε όρια εκτός των εγκεκριμένων του παρατηρητηρίου τιμών.

Αυτό έχει ως συνέπεια, πέρα από το ιδιαίτερα υψηλό κόστος, τα νοσοκομεία να κινδυνεύουν με έλλειψη ιατρικού οξυγόνου. Σήμερα, το μέσο κόστος παραγωγής οξυγόνου από μονάδες εγκατεστημένες σε Νοσηλευτικές Μονάδες ανέρχεται σε 26 λεπτά ανά κυβικό μέτρο, ενώ η αγορά οξυγόνου σε 67 λεπτά ανά κυβικό μέτρο, πλέον μεταφορικών εξόδων. Το μέσο μεταφορικό κόστος στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου ανέρχεται σε 2 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.

VIDEO