Quantcast

Διαγωνισμοί

09 Ιουνίου 2019 15:50 Τελευταία ενημέρωση : 12 Ιουνίου 2019 14:57

Διαγωνισμός Ant1news.gr για 3 τριήμερα στην Αρκαδία

Διάβασέ μου το...

Δες πως μπορείς να κερδίσεις την διαμονή σου σε ένα κατάλυμα, στην περιοχή του Παράλιου Άστρους.

Διαγωνισμός Ant1news.gr για 3 τριήμερα στην Αρκαδία
Σε εξέλιξη είναι ο νέος διαγωνισμός του Ant1news.gr για 3 τριήμερα στην Αρκαδία!

Πάρε μέρος και κέρδισε ένα από τα 3 τριήμερα, σε τουριστικά καταλύματα της Αρκαδίας, που θα σου δώσουν την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά μια από τις πιο μαγευτικές περιοχές της Πελοποννήσου, την Βόρεια Κυνουρία, που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Τα τριήμερα, στην περιοχή του Παράλιου Άστρους, προσφέρουν τα ξενοδοχεία: “Anigraia Luxury Apartments”, “Modi Resort” και “Foufas Houses”. Περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή και για την διαμονή σας, μπορείτε να βρείτε, πατώντας ΕΔΩ.

Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να κάνετε Κοινοποίηση ("Share") στην σχετική ανάρτηση, στην σελίδα μας, στο Facebook, την οποία μπορείτε να βρείτε πατώντας ΕΔΩ

Ant1news.gr - Όροι Διαγωνισμού «3 τριήμερα στην Αρκαδία»

Α. Εισαγωγή

Η εταιρεία «ANTENNA TV Α.Ε.» (στο εξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει τον διαγωνισμό υπό τον τίτλο ««3 τριήμερα στην Αρκαδία» (στο εξής ο «Διαγωνισμός»).

Β. Περιγραφή Διαγωνισμού - Τρόπος Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό που διέπεται από τους παρόντες όρους έχουν όσοι είναι ενήλικοι, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις, διαμένουν στην Ελλάδα, και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό το προσωπικό της Διοργανώτριας, οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την συμμετοχή στην διεκδίκηση του βραβείου (στο εξής το «Βραβείο»), που δίδεται κατόπιν κλήρωσης, μετά το πέρας της προκηρυχθείσας διάρκειας του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός ξεκινά στις 07/06/2019 ώρα 15:30 και ολοκληρώνεται στις 14/06/2019 και ώρα 23:59.

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να κάνει κοινοποίηση (share) της ανάρτησης σχετικά με τον Διαγωνισμό, η οποία θα έχει αναρτηθεί στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook. Διευκρινίζεται ότι οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι είναι οι νόμιμοι κάτοχοι του εκάστοτε λογαριασμού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Instagram, facebook, κλπ.) μέσω του οποίου έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

Στις 15/06/2019 και ώρα 15:00, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση, στην οποία θα λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό με σκοπό την ανάδειξη των νικητών. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων των αναδειχθέντων νικητών, προς διαφύλαξη του αδιάβλητου της διαδικασίας, θα γίνει με σχετική καταχώρηση στην ιστοσελίδα www.ant1news.gr ή/και με σχετική ανάρτηση στις σελίδες της Διοργανώτριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram κλπ.).

Γ. Ενημέρωση νικητών

Μετά την διεξαγωγή της κλήρωσης, εκπρόσωπος της Διοργανώτριας θα αποστείλει μήνυμα στους λογαριασμούς Facebook των νικητών, ώστε εκείνοι να ενημερωθούν για την ανάδειξή τους. Με την αποστολή των μηνυμάτων, θα ζητείται και η γνωστοποίηση στην Διοργανώτρια από κάθε νικητή του ονοματεπώνυμού του, ώστε να λάβει γνώση η Διοργανώτρια των στοιχείων του δικαιούχου κάθε Βραβείου. Σε περίπτωση που μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποστολή του ανωτέρω μηνύματος από την Διοργανώτρια δεν γνωστοποιήσει ο νικητής το ονοματεπώνυμό του και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας στην Διοργανώτρια, το Βραβείο απόλλυται  γι’ αυτόν οριστικά.

Ο κάθε νικητής θα πρέπει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ενημέρωσής του, να προσκομίσει στα γραφεία της Διοργανώτριας και συγκεκριμένα στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας 10-12, Μαρούσι, ταυτότητα ή διαβατήριο προς ταυτοποίηση των στοιχείων του. Το Βραβείο θα παραδοθεί σε κάθε νικητή εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την επίδειξη στην Διοργανώτρια της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. Ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί από την Διοργανώτρια ως προς την διαδικασία και τον τόπο παραλαβής.

Δ. Ακύρωση ανάδειξης νικητή

Κάθε ανάδειξη νικητή μπορεί να ακυρωθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Εφόσον ο νικητής δεν τηρήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους.
  2. Εφόσον ο νικητής, εντός είκοσι (20) ημερών από την ενημέρωσή του, δεν έχει προσκομίσει/επιδείξει πλήρη και ακριβή τα απαιτούμενα στοιχεία για την απόδοση του Βραβείου.
  3. Εφόσον ο νικητής, εντός (20) ημερών από την αποστολή του μηνύματος από την Διοργανώτρια, δεν έχει γνωστοποιήσει το ονοματεπώνυμό του στην Διοργανώτρια.
  4. Στην περίπτωση που δεν παραλάβει το Βραβείο εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την ανάδειξή του ως νικητή.

ΣΤ. Λοιποί όροι

Το Βραβείο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Ρητά αναφέρεται ότι, οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του Βραβείου επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον νικητή. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων αναδείξεως του Συμμετέχοντα ως νικητή ή εν γένει των όρων του παρόντος ή  αποποίησης του Βραβείου, η εταιρεία που διαθέτει το Βραβείο, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την απόδοσή του και να το διαθέσει κατά την κρίση της.

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές στο πλαίσιο των οποίων έχουν παρασχεθεί λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την απόδοση του Βραβείου, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των Συμμετεχόντων και του νικητή. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τον νικητή ή τρίτους, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/και ζημία ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Βραβείο ή/και τη χρήση αυτού ή/και για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι κατά την διάρκεια διεξαγωγής Διαγωνισμών θα παραμένουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.ant1news.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησής τους, θα ενημερώνονται άμεσα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί μέρος των παρόντων όρων συμμετοχής, με την ανάρτηση τροποποιημένου κειμένου απαλλασσόμενη εφεξής από οποιαδήποτε ευθύνη.

Η Διοργανώτρια ή/και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό για τους σκοπούς των παρόντων όρων, διεξαγωγής του Διαγωνισμού και απόδοσης του Βραβείου. Με την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχων παρέχει την συναίνεσή του σε αυτή την επεξεργασία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται από την Διοργανώτρια ή/και από τρίτους ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφου αιτήματος στην Διοργανώτρια για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε την συναίνεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συναίνεση πριν από την ανάκλησή της. Κάθε Συμμετέχων δεν θα δικαιούται να έχει πρόσβαση σε υλικό που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα. Αρμόδια αρχή για υποβολή παραπόνων είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχων θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Οι Συμμετέχοντες και γενικά κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή υποστήριξης αστικής χρέωσης 210.6886722 για ζητήματα που αφορούν τον Διαγωνισμό, όπως ερωτήσεις, διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες. 

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με τους συγκεκριμένο Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.-

VIDEO