Οικονομία

24 Ιουλίου 2019 07:26

Προστασία πρώτης κατοικίας: πώς να συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά

Text to Speech

Αναρτήθηκε ο ανανεωμένος Οδηγός Χρήσης, με εικόνες, για το πώς να γίνεται η αίτηση στην πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας.

Προστασία πρώτης κατοικίας: πώς να συμπληρώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά

Στην ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αναρτήθηκε ο ανανεωμένος Οδηγός Χρήσης, με εικόνες, για το πώς να κάνεις την αίτηση στην πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας.

Περιλαμβάνει τις ενέργειες του αιτούντα, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών έως και την αποδοχή του σχεδίου σύμβασης ρύθμισης των δανείων.

Επίσης, σήμερα αναρτήθηκαν μέσα στην πλατφόρμα τα στοιχειά των τραπεζών (χρέη, καταθέσεις κλπ) για τους, περίπου, 1.600 χρήστες που έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο ετοιμασίας της αίτησης τους, από το σύνολο των, περίπου, 11.000 χρηστών που έχουν ξεκινήσει την ετοιμασία της αίτησης τους.