Οικονομία

29 Ιουλίου 2019 12:34

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Διάβασέ μου το...

Η λίστα με τους δικαιούχους αλλά και όσους αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα. Η διαδικασία για την εκμετάλλευση του δικαιώματος.

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2019 -202 στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στην κατηγορία Μητρώα «Δικαιούχων – Ωφελουμένων» και «Παρόχων», οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων, καθώς και το αρχείο των αποδεκτών ενστάσεων.

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν σε καμία από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για να παραλάβουν κάτι, αφού η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

 Η επιταγή είναι μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, ο οποίος αποτυπώνεται τόσο στο Οριστικό Μητρώο όσο και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.

Με τον μοναδικό αυτό αριθμό οι δικαιούχοι επικοινωνούν με το τουριστικό κατάλυμα που επιθυμούν, από το Μητρώο Παροχών, για να κάνουν τις κρατήσεις δωματίων.

Οι πάροχοι, από την πλευρά τους, ελέγχουν την ύπαρξη επιταγής και την ενεργοποιούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ.

Όσοι δικαιούχοι που έχουν ενστάσεις, εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Μητρώο οι ίδιοι ή τα ωφελούμενα μέλη τους, προς καλύτερη εξυπηρέτησή τους θα πρέπει να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 για να ενημερωθούν για την υλοποίηση του αιτήματός τους, καθώς η αποδοχή της ένστασης δεν συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση και την έκδοση επιταγής, αλλά την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος για το οποίο έγινε λόγος στην ένσταση.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού θα διαρκέσει 12 μήνες, από την 1η Αυγούστου 2019 έως την 31η Ιουλίου 2020.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ