Πολιτική

10 Σεπτεμβρίου 2019 19:39

Ανάκληση διορισμού στο Ίδρυμα της Βουλής

Text to Speech

Ποιοί λόγοι οδήγησαν στην αναθεώρηση της απόφασης για την πρόσληψη. Τι αναφέρει η επικεφαλής του Ιδρύματος.

Ανάκληση διορισμού στο Ίδρυμα της Βουλής

«Πίσω» στην απόφαση για διορισμό του πρώην προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Ιδομενέα Μανωλιτσάκη, έκανε το Ίδρυμα της Βουλής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση της προέδρου Νίκης Μαρωνίτη η ανάκληση του διορισμού γίνεται «για λόγους διαφορετικής εκτίμησης των αυτών πραγματικών περιστατικών, και συγκεκριμένα, έπειτα από επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων και των λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος της Βουλής, ειδικότερα στο πεδίο των δράσεων που άπτονται ψηφιακών εφαρμογών, σε συνδυασμό με λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος που αφορούν σε εν γένει ζητήματα λειτουργίας του νομικού προσώπου του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, δεν κρίνεται, επί του παρόντος, αναγκαία η πλήρωση της εν λόγω θέσης».

Ο κ. Μανωλιτσάκης είχε τοποθετηθεί στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Προβολής και Πολυμέσων και είχε αναλάβει να εκτελεί καθήκοντα της ειδικότητας του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ