Κοινωνία

31 Μαρτίου 2020 15:16

Το ΣτΕ “παγώνει” την επιστροφή Αφγανών παρά την ΠΝΠ για το άσυλο

Διάβασέ μου το...

Το σκεπτικό της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου, επί της προσφυγής για “ακύρωση” της αναστολής των αιτήσεων για άσυλο.

Το ΣτΕ “παγώνει” την επιστροφή Αφγανών παρά την ΠΝΠ για το άσυλο

 

Της Λίας Κοντοπούλου

Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής επιστροφής δύο Αφγανών γυναικών στην πατρίδα τους επειδή "αποδεδειγμένα εμπίπτουν στην κατηγορία των κατά νόμο ευάλωτων προσώπων" διέταξε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Αθανάσιος Ράντος. 

Ο κ. Ράντος έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής των γυναικών από το Αφγανιστάν, οι οποίες ζητούσαν να «παγώσει» η από 2 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ). 

Σύμφωνα με την επίμαχη ΠΝΠ αναστέλλεται για ένα μήνα (από 2.3.2020) η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα. Τα άτομα αυτά, σύμφωνα με την ΠΝΠ, θα επιστραφούν, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής τους.σε εφαρμογή της οποίας στερούνται του δικαιώματός  να καταθέσουν στην χώρα μας αίτημα διεθνούς προστασίας ως μετανάστες-πρόσφυγες. 

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει συνολικά 3 γυναίκες από το Αφγανιστάν και τα ανήλικα παιδιά τους, υποςτηρίζοντας ότι η απαγόρευση υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου που επιβλήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση, παραβιάζει  τόσο τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς νομικούς κανόνες, όσο και το Σύνταγμα, που προστατεύουν τους πρόσφυγες και μετανάστες και ειδικότερα, όταν η Ελλάδα είναι πρώτη χώρα υποδοχής των προσφύγων-μεταναστών.

Η συζήτηση της κύριας προσφυγής στην Ολομέλεια του ΣτΕ έχει προσδιοριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Η προσωρινή διαταγή 

Το κείμενο της προσωρινή διαταγής του κ. Ράντου έχει ως εξής:  

«Δέχεται εν μέρει.

Απορρίπτει το αίτημα αναστολής εκτελέσεως της από 2-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, κατόπιν σταθμίσεως των επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που υπαγόρευσαν την έκδοσή της, αλλά και διότι η πράξη αυτή, κυρωθείσα ήδη με τυπικό νόμο (ν. 4681/2020), δεν είναι πλέον, από τη φύση της, δεκτική αναστολής εκτελέσεως. Άλλωστε, οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως δεν παρίστανται, πάντως, ως προδήλως βάσιμοι.

Απορρίπτει το αίτημα να υποχρεωθεί η Διοίκηση να παραλάβει/καταγράψει τα αιτήματα ασύλου, διότι η σχετική βλάβη απορρέει ευθέως από το νόμο, αλλά και διότι η άρνηση παραλαβής, ως αρνητική πράξη, δεν είναι δεκτική αναστολής εκτελέσεως. 

Διατάσσει, ως κατάλληλο προσωρινό μέτρο, να απόσχει η Διοίκηση από την εξαναγκασμένη επιστροφή των 2ης και 3ης εκ των αιτουσών που αποδεδειγμένα εμπίπτουν στην κατηγορία των κατά νόμο ευάλωτων προσώπων (εγκυμονούσα, τελούσα σε κατάσταση λοχείας).

Απορρίπτει την αίτηση κατά τα λοιπά».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ