Quantcast

Οικονομία

22 Οκτωβρίου 2020 22:11

Θεοχάρης: Κερδίσαμε το στοίχημα του Τουρισμού

Διάβασέ μου το...

Φέτος η χώρα μας έχει ενισχύσει την εικόνα της στο εξωτερικό και είναι η πρώτη στις επιλογές μιας σειράς μεγάλων και ισχυρών Τour Οperators, τόνισε ο υπουργός Τουρισμού.

Θεοχάρης: Κερδίσαμε το στοίχημα του Τουρισμού

Τροπολογία με την οποία δίνεται η δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης των ξενοδοχείων καραντίνας μέχρι το τέλος Νοεμβρίου κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Θεοχάρης «πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που είχαμε λάβει στην αρχή του καλοκαιριού για να μπορέσει ο ελληνικός τουρισμός να ανοίξει με ασφάλεια και η οποία έχει δουλέψει σε πάρα πολύ καλό και ικανοποιητικό βαθμό».

«Ενώ ο αρχικός μας προγραμματισμός ήταν να λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία καραντίνας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου», επισήμανε ο Υπουργός Τουρισμού, «οι τελευταίες εξελίξεις έχουν επιτρέψει στους διεθνείς Τravel Αgents και Τour Οperators να επεκτείνουν τα προγράμματά τους και βαθιά μέσα στο Νοέμβριο, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί στο προηγούμενο διάστημα και στις προηγούμενες χρονιές».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ βρισκόμαστε στα τέλη Οκτωβρίου:

στο Ηράκλειο της Κρήτης το 30% των ξενοδοχείων είναι ανοιχτά με πληρότητα πάνω από 50%
και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα προσγειωθούν 36 πτήσεις όταν πέρυσι την ίδια μέρα προσγειώθηκαν 72 πτήσεις.

Στη Ρόδο σήμερα θα προσγειωθούν 33 πτήσεις έναντι 52 πτήσεων της προηγούμενης χρονιάς. Οι ενδείξεις είναι αισιόδοξες και για το Νοέμβριο.
Μιλώντας στην Ολομέλεια ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι «φέτος η χώρα μας έχει ενισχύσει την εικόνα της στο εξωτερικό και είναι η πρώτη στις επιλογές μιας σειράς μεγάλων και ισχυρών Τour Οperators».

Έδωσε και συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως την εταιρεία «Jet2» από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει προγραμματίσει 586.000 πτήσεις φέτος, καθιστώντας την Ελλάδα πρώτη χώρα στις επιλογές της.

Το ίδιο ισχύει και για την «TUI», έναν Tour Operator που δραστηριοποιείται σε Σκανδιναβία, Κεντρική Ευρώπη και Μεγάλη Βρετανία και η οποία έκανε την Ελλάδα πρώτη χώρα στις επιλογές των πελατών της.

Στην ομιλία του ο Υπουργός Τουρισμού μίλησε και για το στοίχημα που κέρδισε η χώρα μας στο άνοιγμα του τουρισμού, παρά την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

«Δεν είχαμε βάλει ποτέ κανένα στόχο ποσοτικό, παρά μόνο ποιοτικούς στόχους. Θέλαμε να μπορούμε να ανοίξουμε και το κάναμε. Θέλαμε όσοι έρθουν να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς και να γυρίσουν πίσω και με την υγεία τους και με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Αυτό έχει συμβεί και συγχρόνως καταφέραμε να πετύχουμε ένα αξιοσημείωτο, δεδομένων των συνθηκών, ποσό εισοδήματος. Ένα εισόδημα που στηρίζει οικογένειες ανθρώπων εργάζονται στον τουρισμό, επαγγελματίες του τουρισμού και επιχειρήσεις του κλάδου», υποστήριξε ο κ. Θεοχάρης.

Τέλος, ο Υπουργός Τουρισμού ζήτησε να στηρίξουν όλα τα κόμματα την τροπολογία, η οποία αποτελεί δείγμα της επιτυχίας, τηρουμένων των δεδομένων, του ελληνικού τουρισμού φέτος.

Νοτοπούλου-Αυλωνίτης: Σας ερωτου?με ευθε?ως κ. Θεοχα?ρη, εκτο?ς απο? το να παρατει?νετε τη μι?σθωση σκοπευ?ετε να τους πληρω?σετε κιο?λας και πο?τε;

Η Κατερι?να Νοτοπου?λου, Βουλευτη?ς Α’ Θεσσαλονι?κης και Τομεα?ρχης Τουρισμου? του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ο Αλε?ξανδρος Αυλωνι?της Βουλευτη?ς Κε?ρκυρας και Αναπληρωτη?ς Τομεα?ρχης Τουρισμου? του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σχετικα? με την τροπολογι?α του Υπουργει?ου Τουρισμου? που κατατε?θηκε ση?μερα και αφορα? στην παρα?ταση της δια?ρκειας μι?σθωσης τουριστικω?ν καταλυμα?των αναφορα?ς για τον covid-19 ε?καναν την ακο?λουθη δη?λωση:

«Το Υπουργει?ο Τουρισμου? στην προσπα?θεια? του να αμβλυ?νει τις αρνητικε?ς εντυπω?σεις που ε?χει δημιουργήσει στον κο?σμο του Τουρισμου? με την ουσιαστικη? εγκατα?λειψη των εργαζομε?νων και των επιχειρηματιω?ν στο ε?λεος των συνεπειω?ν της υγειονομικη?ς πανδημι?ας και προσωπικα? ο Υπουργο?ς κ. Θεοχα?ρης, αποφα?σισαν την παρα?ταση της δια?ρκειας μι?σθωσης τουριστικω?ν καταλυμα?των και μονα?δων καραντι?νας COVID-19 που ει?χε συνα?ψει το Υπουργει?ο με αυτου?ς για ε?να μη?να δηλαδη? με?χρι την 30η Νοεμβρι?ου 2020.

Δεν θα διαφωνη?σουμε για την πρωτοβουλι?α αυτη?. Ωστο?σο, ει?ναι κοινοβουλευτικο? μας καθη?κον να υπενθυμι?σουμε στον κ. Υπουργο? πως με?χρι ση?μερα ο?σοι επαγγελματι?ες η? ξενοδο?χοι διε?θεσαν τις τουριστικε?ς τους μονα?δες για να χρησιμοποιηθου?ν ως μονα?δες καραντι?νας covid-19, δεν ε?χουν εισπρα?ξει ου?τε ε?να ευρω?. Αυτοι? και το συ?νολο των επαγγελματιω?ν στον Τουρισμο? και τον Επισιτισμο? παρε?μειναν με?χρι το τε?λος του καλοκαιριου? χωρι?ς ι?χνος ελπι?δας κρατικη?ς ενι?σχυσης, βλε?ποντας τις αφι?ξεις των αεροδρομι?ων να σημειω?νουν το ε?να αρνητικο? ρεκο?ρ μετα? το α?λλο. Ει?ναι ο?λοι ο?σοι εν τε?λει προσμε?νουν απο? εσα?ς να ει?στε συνεπη?ς τουλα?χιστον σε ο?σα ε?χετε εξαγγει?λει.

Σας ερωτου?με ευθε?ως κ. Θεοχα?ρη, εκτο?ς απο? το να παρατει?νετε τη μι?σθωση σκοπευ?ετε να τους πληρω?σετε κιο?λας και πο?τε; Τα πολλα? λο?για ει?ναι φτω?χεια λε?ει ο λαο?ς κ. Θεοχα?ρη».