Καρδιά

Κορονοϊός και καρδιά
Ειδήσεις30-03-2020 21:42

Κορονοϊός και καρδιά

Γράφει ο Στέφανος Γρ. Φούσας MD, FESC, FACC, Συντονιστής Τομέα Καρδιάς Metropolitan General, Ε. Καθηγητής Καρδιολογίας, Τ. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

LIFE