Χιλιάδες ιδιοκτήτες Airbnb στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Aδήλωτα βρέθηκαν δεκάδες χιλιάδες ακίνητα που ήταν στην πλατφόρμα Airbnb, ενώ εκατοντάδες ιδιοκτήτες δεν δήλωναν τα εισοδήματά τους.

VIDEOS Δείτε περισσότερα