“Φωτιές” άναψαν οι εικόνες συνωστισμού σε πανηγύρια - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι συστάσεις των επιστημόνων για αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας, σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν ευήκοα ώτα.

VIDEOS Δείτε περισσότερα