Κώφωση: Επαναστατική γονιδιακή θεραπεία δίνει ελπίδες σε κωφά παιδιά

Σε τι ακριβώς έγκειται η συγκεκριμένη θεραπεία. Γιατί μπορεί να αποδώσει σε παιδιά που στερούνται την ακοή τους εκ γενετής.

Ανέβηκε στις 16/06/2024 14:28

Περισσότερα επεισόδια