Υγεία - Περιβάλλον

24 Μαΐου 2023 20:10

Σύγχρονες τεχνικές για την αντιμετώπιση της ουρολιθίασης

Διάβασέ μου το...

Πως αντιμετωπίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά οι πέτρες στο ουροποιητικό σύστημα, τομέα στον οποίο η τεχνολογία έχει φέρει “επανάσταση”.

Σύγχρονες τεχνικές για την αντιμετώπιση της ουρολιθίασης
-

Μέχρι πριν από 30-35 χρόνια η θεραπεία της ουρολιθίασης παρέμενε δύσκολη, ιδιαίτερα τραυματική, επικίνδυνη και συχνά με σοβαρές επιπλοκές. Σήμερα χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας οι πέτρες του ουροποιητικού συστήματος αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους.

«Η ουρητηρική και ανιούσα ενδονεφρική χειρουργική άλλαξαν ριζικά τη βαρύτητα των επεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ουρολιθίασης. Η τεχνολογική ανάπτυξη στον τομε?α της ενδοσκοπικη?ς χειρουργικη?ς με οπτικε?ς ι?νες υψηλη?ς ευκρι?νειας, ευ?καμπτα και μικρής διαμε?τρου ενδοσκο?πια και λεπτω?ν ινω?ν laser, έχει φε?ρει «επανάσταση» στη θεραπεία των λι?θων του ουροποιητικού συστήματος» εξηγεί ο κ. ο Ιωάννης Μπουζαλάς Ουρολόγος - Διευθυντής ΣΤ΄ Ουρολογικής Κλινικής, Κλινική Ενδοουρολογίας και Ελάχιστα Επεμβατικής Αντιμετώπισης της Ουρολιθίασης, Metropolitan General και συνεχίζει:

«Τρεις είναι οι βασικοί πυλώνες για μια επιτυχημένη χειρουργική ενδοσκοπική επέμβαση με το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τον ασθενή: 

 1. εξατομίκευση της θεραπείας
 2. εμπειρία και εξειδίκευση / Υλικοτεχνολογικός εξοπλισμός
 3. πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης».

Εξατομίκευση της θεραπείας

“Κλειδί” της θεραπείας της ουρολιθίασης είναι η εξατομίκευση.

Ο εξειδικευμένος ουρολόγος - ενδοουρολόγος γνωρίζει και εφαρμόζει όλες τις μεθόδους. Κάθε ασθενής είναι μοναδικός και η μέθοδος ή ο συνδυασμός μεθόδων επιλέγονται από τον θεράποντα γιατρό, ώστε να προσφέρουν οριστική λύση στο πρόβλημα.

Η απόφαση για το είδος της θεραπείας εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος του λίθου και, κατά δεύτερο λόγο, από την εντόπισή του.

Άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το είδος της θεραπείας είναι: 

 • τα συμπτώματα και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς
 • τα χαρακτηριστικά του λίθου

HHG - Μπουζαλάς

Εμπειρία και εξειδίκευση / Υλικοτεχνολογικός εξοπλισμός

«Η Κλινική μας παρέχει προηγμένες υπηρεσίες στον τομέα της ενδοουρολογίας και της αντιμετώπισης της λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος. Στην καθημερινή μας πρακτική, χρησιμοποιώντας το σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό του Metropolitan General, πραγματοποιούμε state of the art επεμβάσεις ενδοουρολογίας.

Η εύκαμπτη laser νεφρολιθοτριψία είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση των λίθων του νεφρού. Ουσιαστικά πρόκειται για ανιούσα ενδονεφρική χειρουργική (RIRS, retrogade intrarenal surgery), όπου ενδοσκοπικά, διαμέσου της ουρήθρας, της κύστης και του ουρητήρα αντιμετωπίζονται οι λίθοι του νεφρού. Αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και σύντομο διάστημα νοσηλείας» τονίζει ο ειδικός.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU) η διαδερμική νεφρολιθοτριψία (Percutaneous Nephrolithotomy, PCNL) αποτελεί την πρώτη γραμμή θεραπείας της κοραλλιοειδούς λιθίασης.

Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία αποτελεί μια καθιερωμένη, ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο στη θεραπεία της λιθίασης του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος.

 • ποσοστό επιτυχίας: 95% – 98%
 • ποσοστό επιπλοκών: 1%
 • προβλεπόμενος χρόνος νοσηλείας: 48-72 ώρες

Πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης 

 Η oυρολογία είναι η ειδικότητα που επωφελήθηκε περισσότερο τα τελευταία χρόνια από την τεχνολογική εξέλιξη στην Ιατρική. Οι ενδοσκοπήσεις με εύκαμπτα, ατραυματικά εργαλεία, η μικροχειρουργική και η ρομποτική  χειρουργική, άλλαξαν ριζικά προς όφελος του ασθενούς, τη χειρουργική βαρύτητα των ουρολογικών επεμβάσεων. Ομάδες χειρουργών και αναισθησιολόγων παγκοσμίως στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη μετεγχειρητική διαχείριση του ασθενούς με τα πρωτόκολλα ενισχυμένης μετεγχειρητικής ανάρρωσης (Enhanced Recovery After Surgery, ERAS). Η μοντέρνα αυτή προσέγγιση επιτυγχάνει: 

 • μείωση του κινδύνου επιπλοκών
 • εξάλειψη του μετεγχειρητικού πόνου
 • γρήγορη κινητοποίηση και σίτιση
 • μικρή διάρκεια νοσηλείας
 • βραχύτερη ανάρρωση

«Η συνεργασία με αναισθησιολόγους και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων έχει παγιώσει τη χρήση των πρωτοκόλλων ενισχυμένης μετεγχειρητικής ανάρρωσης. Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική προσέγγιση στη διεγχειρητική προσέγγιση και φροντίδα του χειρουργικού ασθενή. Είναι εύκολα εφαρμόσιμα, μειώνουν τη νοσηρότητα, το περιεγχειρητικό stress, το μετεγχειρητικό πόνο, τις μετεγχειρητικές επιπλοκές και την παραμονή στο νοσοκομείο. 

Επιπρόσθετα μειώνουν το κόστος των νοσηλειών και της θεραπείας.

HHG - Μπουζαλάς

 Όλες οι σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στοχεύουν στο να μειωθεί το χειρουργικό τραύμα και να επηρεασθεί στο ελάχιστο η   φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, κατά τη διάρκεια μίας χειρουργικής επέμβασης, αλλά και κατά την περίοδο αποκατάστασης» καταλήγει   ο κ. Μπουζαλάς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ