Δικαιοσύνη

21 Οκτωβρίου 2014 18:14

Χωματερή στο Γραμματικό με τη σφραγίδα του ΣτΕ

Text to Speech

Η δικαιοσύνη άναψε το πράσινο φως για την δημιουργία χωματερής στο Γραμματικό. Δηλώσεις για το θέμα από τον αρμόδιο Υπουργό Γιάννη Μανιάτη.

 "Ανοίγει ο δρόμος" για τα έργα κατασκευής της χωματερής (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων) στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού Αττικής, μετά τις σημερινές αποφάσεις (3651 και 3652/2014) του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο απέρριψε, τελικά, τις προσφυγές του Δήμου Μαραθώνα, που είχε προσφύγει το 2012, κατοίκων, καθώς και ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής (προσέφυγαν το  2013), για ακύρωση αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλων αρμοδίων φορέων, όπως είναι απόφαση έγκρισης  των περιβαλλοντικών όρων κ.λ. της χωματερής που θα κατασκευαστεί σε έκταση 520 στρεμμάτων.

Παράλληλα, ζητούσαν να επανεξεταστεί το επίμαχο θέμα της  χωροθέτησης και να ακυρωθεί η άρνηση της Πολιτείας να λάβει τα κατάλληλα αναγκαία μέτρα για την χωματερή στο Γραμματικό.
Τους ανώτατους δικαστές απασχόλησε κυρίως το αν υπήρχε ή όχι ρέμα στην εν λόγω περιοχή όπου πρόκειται να κατασκευαστεί η χωματερή.

Το ΣτΕ, συνεκτιμώντας τεχνική έκθεση καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που χρησιμοποίησε «σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας» (ηλεκτρονική ψηφιακή τεχνολογία) και γνωμοδότηση του ειδικού γραμματέα υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, κατέληξε ότι δεν υπάρχει ρέμα στην επίμαχη περιοχή.

Στο σκεπτικό των συμβούλων Επικρατείας τονίζεται ότι από τις επίμαχες μελέτες «διαπιστώνεται τεκμηριωμένα η απουσία ρέματος στην περιοχή, καθώς και η μη υδατοπερατότητα του εδάφους».

Τελικά, το ΣτΕ έκρινε ότι «δεν ανατρέπεται ο αρχικός σχεδιασμός του έργου, ούτε υπήρχε η υποχρέωση της διοίκησης να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, πέραν όσων έχουν ληφθεί», απορρίπτοντας τις σχετικές προσφυγές και επιδικάζοντας δικαστικά έξοδα 460 ευρώ για κάθε προσφυγή.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, με αφορμή την έκδοση των υπ’ αριθμ.3561/2014 και 3562/2014 Αποφάσεων του ΣτΕ, με τις οποίες απορρίπτονται αιτήματα ακύρωσης των αποφάσεων της Πολιτείας σχετικά με την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Γραμματικό Αττικής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Και οι τελευταίες προσπάθειες για την ακύρωση των αποφάσεων της Πολιτείας όσον αφορά στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού χθες κατέπεσαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Είναι πλέον ώρα όλοι οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού να δείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και παράλληλα να αναλογισθούν τις ευθύνες τους ώστε αφ’ ενός η χώρα να μην υποχρεωθεί να πληρώνει πρόστιμα στην ΕΕ και αφ’ ετέρου να αποκτήσει η Αττική σύγχρονες και σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες εγκαταστάσεις διαχείρισης των απορριμμάτων της προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Η ευθύνη πλέον επιμερίζεται σε όλους μας και έχει ονοματεπώνυμο».

 

VIDEO