Δικαιοσύνη

23 Ιανουαρίου 2017 15:48

“Μαλλιά κουβάρια” οι δικαστές για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Text to Speech

Οργισμένη αντίδραση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, μετά τα «πυρά» για την σύγκληση της Ολομέλειας. Ποιοι ζητούν αύξηση των ορίων, ποιοι αντιδρούν. Τι προβλέπει το Σύνταγμα.

“Μαλλιά κουβάρια” οι δικαστές για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Κόντρα διαρκείας έχει ξεσπάσει μεταξύ των δικαστών και των Εισαγγελέων, με αιχμή το ζήτημα της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, το οποίο έχει κινήσει η νυν Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Η Βασιλική Θάνου είναι εκείνη που συγκεντρώνει και τα «πυρά» της πλειονότητας των ενώσεων δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι αντιδρούν ακόμη και στην συζήτηση ενός τέτοιου θέματος, με την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ωστόσο να επιμένει και να έχει συγκαλέσει την Ολομέλεια, προκειμένου να αποφανθεί σχετικώς, αναφέροντας μάλιστα η άποψη που η ίδια εκφράζει είναι άποψη πολλών συναδέλφων της. 

«Οι ανακοινώσεις ορισμένων μελών επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων, σχετικά με τη σύγκληση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι αδικαιολόγητες και δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά», αναφέρει σε ανακοίνωση της. Όπως σημειώνει η Βασιλική Θάνου, «προσπαθούν να στοχοποιήσουν προσωπικά την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, παρότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι:

  1. το αίτημα αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης των Δικαστών δεν είναι αίτημα προσωπικό, αλλά αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι κατ΄ επανάληψη είχαν απευθυνθεί και εξακολουθούν να απευθύνονται και στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ζητώντας να στηρίξει το δίκαιο και νόμιμο αίτημά τους.
  2. ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου διαθέτει απόλυτα νόμιμο δικαίωμα (άρθ. 14 παρ. 2 και 4 ΚΟΔΚΔΛ – Ν. 1756/1988) να συγκαλεί την Ολομέλεια, για να γνωμοδοτήσει επί νομικών ζητημάτων, δικαίωμα το οποίο και κατά το παρελθόν συχνά έχει ασκήσει ο εκάστοτε Πρόεδρος. Τα μέλη της Ολομέλειας είναι εκείνα, τα οποία θα αποφασίσουν για την νομική ορθότητα, τη βασιμότητα και τη συνταγματικότητα ή μη των τεθέντων ερωτημάτων».

"Κεραυνοί" Θάνου προς δικαστές

Στέλνοντας σαφές μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες, η Βασιλική Θάνου υπογραμμίζει «ας αφήσουν λοιπόν ανεπηρέαστους τους Δικαστές του Αρείου Πάγου,  οι οποίοι  δεν  έχουν  ανάγκη ούτε υποδείξεων ούτε παραινέσεων, για να εκφράσουν την επιστημονική τους άποψη».

Βασιλική Θάνου

Συμπληρώνει ότι «οι ανακοινώσεις των ως άνω φορέων λίγες μόλις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας και χωρίς να αναμένουν για να ακουσθεί και η αντίθετη προς τη δική τους νομική άποψη, μπορούν δικαιολογημένα να θεωρηθεί ότι συνιστούν ανεπίτρεπτη προσπάθεια επηρεασμού και παρεμπόδισης της ελεύθερης έκφρασης γνώμης των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και αποτελούν σαφή παρέμβαση, για την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου».

Ενώσεις δικαστών: το Σύνταγμα είναι σαφές

Σε ανακοίνωση της, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, αναφορικά με την δυνατότητα ή μη αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης των Δικαστικών Λειτουργών, αναφέρει ότι ζήτησε τη γνώμη του Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, Ιωάννη Δρόσσου, ο οποίος απάντησε ότι «το πρώτο εδάφιο του άρθρου 88 παρ. 5 του Συντάγματος απαντά ρητώς ότι βάσει Συντάγματος η αποχώρηση αναλόγως βαθμού γίνεται στο 65ο ή το 67ο έτος ηλικίας τους, σημειώνοντας ότι τυχόν αύξηση των ορίων αυτών «ως θέμα συνταγματικής αναθεώρησης ασφαλώς μπορεί να τεθεί από όποιον νομίζει ότι πρέπει να το θέσει, έξω όμως από τα πλαίσια αυτά η συζήτηση δεν μπορεί να έχει πρακτική σημασία».

Δικαστήριο - αίθουσα δικαστηρίου

Από την πλευρά της και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, επισημαίνει «ότι ενόψει του περιεχομένου της ρύθμισης του άρθρου 88 παρ. 5 του Συντάγματος, μόνο στο πλαίσιο συνταγματικής αναθεώρησης είναι δυνατό να μεταβληθεί το όριο αποχώρησης από την υπηρεσία των δικαστικών λειτουργών»

Η Ένωση Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων σημειώνει ότι «τα μέλη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, έχουν πλήρη συναίσθηση της ευθύνης τους, διαθέτουν επιστημονική επάρκεια, ωριμότητα και ήθος, ώστε να κρίνουν με βάση την νομιμότητα και δεν χρειάζονται τις υποδείξεις ή τις παρεμβάσεις οποιουδήποτε τρίτου, για να εκφράσουν την νομική τους άποψη στην Ολομέλεια της 26-1-2017, όπως πάντοτε μέχρι σήμερα πράττουν».

Συμβούλιο της Επικρατείας - ΣτΕ - κτίριο

H Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ, αφού κάνει λόγο «για απόλυτη κατοχύρωση της δικαστικής ανεξαρτησίας σε όλα ανεξαιρέτως τα ελληνικά Συντάγματα» και σημειώνει ότι «ο καθορισμός συγκεκριμένων ορίων ηλικίας αποτρέπουν παρεμβάσεις του νομοθέτη για πρόσωπα “μη αρεστά” στην εκτελεστική εξουσία ή για άλλα που θεωρούνται “ημέτεροι”», τονίζει ότι η σχετική διάταξη του Συντάγματος «είναι σαφής και ανεπιφύλακτη και δεν είναι δεκτική αντίθετης ερμηνείας». Η Ένωση καταλήγει ότι «η συζήτηση γύρω από το ζήτημα του ορίου ηλικίας των δικαστικών λειτουργών μπορεί να γίνει μόνο με τελικό σκοπό τη διατύπωση πρότασης για την αναθεώρηση της σχετικής διατάξεως του Συντάγματος. Οποιαδήποτε άλλη λύση δίνει τη δυνατότητα να ανατρέπονται διατάξεις του Συντάγματος με σαφές και ανεπιφύλακτο περιεχόμενο».

«Οι πρωτοβουλίες κι ενέργειες από τους χώρους των ανωτάτων δικαστών, με αίτημα την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών στα 70 χρόνια, κινούνται σε αρνητική κατεύθυνση κι υπηρετούν άλλους στόχους κι όχι την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων των δικαστών και εισαγγελέων. Το ζήτημα αυτό, πέρα από το γεγονός ότι ενισχύει διασπαστικές λογικές, είναι και ένα αίτημα που αντικειμενικά λειτουργεί τροχιοδεικτικά για το σύνολο των εργαζομένων, σε συνθήκες που η ΕΕ επιτάσσει νέα αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ.

VIDEO