Πολιτική

07 Νοεμβρίου 2019 19:24

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων

Διάβασέ μου το...

Ο Υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου. Ποιοι θα έχουν δικαίωμα ψήφου και πως θα ασκούν το δικαίωμα τους.

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων που αύριο θα δοθεί στα κόμματα. Ο υπουργός Εσωτερικών παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές του στη Βουλή, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε συμβιβασμούς ώστε να επιτευχθεί η ψήφος των αποδήμων από τις επόμενες εκλογές.

Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο η ψήφος των αποδήμων θα είναι ισότιμη, θα υπολογίζεται δηλαδή, ισότιμα στην κατανομή του συνόλου των εδρών. Οι Έλληνες του εξωτερικού που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, θα ψηφίσουν την ίδια ημέρα με τη διεξαγωγή των εκλογών στην Ελλάδα. Κάλπες θα στήνονται σε πρεσβείες, προξενεία, ή σε κτίρια που θα δώσουν τα κράτη διαμονής των Ελλήνων του εξωτερικού, κατόπιν συμφωνίας.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση δικαιώματος ψήφου είναι η απουσία έως 35 χρόνια από την Ελλάδα, διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να έχει παρουσία, έστω και «σπαστά» στην Ελλάδα δύο χρόνια και η κατοχή ΑΦΜ. Ως απόδειξη θα θεωρείται κάποιο δημόσιο έγγραφο, σπουδές, στρατιωτική θητεία, η άσκηση επιχειρηματική δραστηριότητα ή η εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Ο υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε την ανάγκη τροποποίησης  και του άρθρου 54 του Συντάγματος ώστε να «μην υπάρχει καμία αμφιβολία για θέσπιση περιορισμών, προσοχή,  στην διευκόλυνση των Ελλήνων που κατοικούν στο εξωτερικό» τονίζοντας ότι «κανείς δεν αλλάζει, και δεν μπορεί να αλλάξει το αναφαίρετο δικαίωμα τους να ψηφίσουν».