Γενικά

03 Μαΐου 2017 08:42

Καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα ως 30000 ευρώ

Text to Speech

Το μέτρο θα ισχύσει από το 2020 υπό την αίρεση της επίτευξης του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων. Όλη η λίστα με τα αντίμετρα.

Καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα ως 30000 ευρώ

Το πακέτο των αντίμετρων, τα οποία θα εφαρμοστούν από το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτευχτεί οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα ως 30.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, η συμφωνία προβλέπει κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν εισόδημα έως 30.000 ευρώ και μείωση των συντελεστών για τα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια ενώ έως σήμερα από την ειδική εισφορά εξαιρούνται μόνο όσοι έχουν εισόδημα έως 12.000 ευρώ.

Η προβλεπόμενη νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης από το 2020 είναι η εξής:

Έσοδα (το χρόνο) Εισφορά (%)

0 - 12.000 0% (από 0%)

 12.000 - 20.000 0% (από 2,2%)

 20.001 - 30.000 0% (από 5,0%)

 30.001 - 40.000 5,0% (από 6,5%)

 40.001 - 65.000 7,0% (από 7,5%)

 65.001 - 220.000 9,0% (ίδιο ποσοστό)

220.000 και πάνω 10% (ίδιο ποσοστό)

Παράλληλα, από το 2020 και πάντα υπό την αίρεση της επίτευξης των στόχων για τα πλεονάσματα, προβλέπεται:

-Μείωση φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 29% στο 26%.

-Μείωση συντελεστών φορολόγησης φυσικών προσώπων από το 22% στο 20%.

-Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 200 εκατ. ευρώ καθώς και επανακαθορισμός, στο άμεσο μέλλον, των τιμών των ακινήτων με βάση τις εμπορικές τους αξίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επικαιροποιημένο μνημόνιο προβλέπει αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος αντικειμενικών αξιών από ένα νέο σύστημα εμπορικών τιμών έως το Δεκέμβριο του 2017 ακυρώνοντας το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα που όριζε την αναπροσαρμογή τους (μετά από πολλές παρατάσεις) τον ερχόμενο Ιούνιο.

Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές οι νέες τιμές θα εφαρμοστούν για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ το 2018 αλλά με δεδομένο ότι ο εισπρακτικός στόχος παραμένει αμετάβλητος θα πρέπει να αναμένονται εσωτερικές αλλαγές σίγουρα στους συντελεστές και ενδεχομένως και στη δομή του φόρου, ώστε να συνεχίσουν να βεβαιώνονται έσοδα της τάξης των 2,65 δις  ευρώ σε ετήσια βάση.

Τα μέτρα για τις δαπάνες (2019)

Επιδότηση ενοικίου

Συνολικό ποσό 600 εκατ. ευρώ. Κάλυψη περίπου των μισών νοικοκυριών της χώρας που διαμένουν σε ενοίκιο ή έχουν στεγαστικό δάνειο με μηνιαία επιδότηση η οποία μπορεί να αγγίζει μέχρι και 1000 ευρώ το χρόνο.

Οικογενειακό επίδομα

 -Αυξάνετε κατά 250 εκατομμύρια ευρώ ο υφιστάμενος προϋπολογισμός των οικογενειακών επιδομάτων που ανέρχεται σήμερα στα 650 εκατομμύρια ευρώ. Αυξάνει κατά 250 εκατομμύρια ευρώ ο υφιστάμενος προϋπολογισμό των οικογενειακών επιδομάτων που ανέρχεται σήμερα στα 650 εκατομμύρια ευρώ.

 -Αυξάνετε κατά 260 εκατ. ευρώ ο υφιστάμενος προϋπολογισμός των οικογενειακών επιδομάτων με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Στόχος να ενισχυθεί το επίδομα από το πρώτο και το δεύτερο παιδί, ενισχύοντας ταυτόχρονα και τρίτεκνους πολύτεκνους.

-Επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμάτων σε δημοτικά και γυμνάσια περιοχών με υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας. Στόχος να καλυφθεί το 50% των μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

-Αυξάνει κατά 50% το συνολικό αριθμό παιδιών προσχολικής ηλικίας (0 - 4) που θα μπορούν δωρεάν να εγγραφούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Σήμερα δικαιούχοι είναι 90.000 παιδιά. Το 2019 οι θέσεις αυξάνονται σε 120.000 και το 2020 σε 135.000.

Για την κάλυψη των αιτήσεων δημιουργούνται 1.200 νέες μονάδες το 2019 και 600 νέες μονάδες το 2020, επιπλέον των 2.800 μονάδων που λειτουργούν σήμερα. Κάθε μονάδα φιλοξενεί μέχρι 25 παιδιά.

Συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη

-Με το ισχύον πλαίσιο ο ασθενής κάλυπτε ένα ποσοστό του συνταγογραφημένου φαρμάκου του, ανάλογα με την ασθένειά του, σε ποσοστά που ανέρχεται σε 0%, 10% ή 25%.

 Σήμερα με το νέο μέτρο παρέχεται έκπτωση, σε όλο τον πληθυσμό, ανάλογα με τα εισοδήματά του:

- Για εισοδήματα έως 700 ευρώ η συμμετοχή θα είναι μηδενική, ανεξαρτήτως ασθένειας.

- Για εισοδήματα από 700 έως 1.200 ευρώ η συμμετοχή μειώνεται κατά 50%.

Θέσεις εργασίας

 Στοχεύεται η δημιουργία πάνω από 30.000 νέων θέσεων εργασίας. Στόχος του προγράμματος η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάσχεση της φυγής των νέων επιστημόνων, του brain drain. α απευθύνεται στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η επιχείρηση που θα ωφεληθεί δεσμεύεται να διατηρήσει τον εργαζόμενο για έξι μήνες μετά το πέρας του προγράμματος.

Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Αύξηση του ΠΔΕ για υποδομές αγροτικής παραγωγής (δίκτυα ύδρευσης, αγροτικοί δρόμοι, αρδευτικά κανάλια, κ.ά.) καθώς και προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης κτηρίων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

VIDEO