Πολιτική

08 Ιουλίου 2019 20:20

Γρηγόρης Ζαριφόπουλος: Από την Google… Υφυπουργός στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη

Text to Speech

Αναλαμβάνει Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για τα θέματα ψηφιακής στρατηγικής.

Γρηγόρης Ζαριφόπουλος: Από την Google… Υφυπουργός στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για τα θέματα ψηφιακής στρατηγικής, είναι στέλεχος επιχειρήσεων, μέχρι πρόσφατα Περιφερειακός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Google.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Google το 2012 ως Industry Head, υπεύθυνος για τους κλάδους του τουρισμού, των τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου, των καταναλωτικών προϊόντων (FMCGs) και του κλάδου των ΜΜΕ & ψυχαγωγίας, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, με σκοπό να βοηθήσει επιχειρήσεις σε αυτούς τους τομείς να αναπτύξουν αποτελεσματική ψηφιακή στρατηγική, μέσω των λύσεων που προσφέρει η Google.

Προτού ενταχθεί στο δυναμικό της Google, ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος κατείχε τη θέση του γενικού διευθυντή της Gap για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία. Πριν την Gap, εργάστηκε για την IKEA Ελλάδας, την εταιρεία συμβούλων McKinsey & Company στο Λονδίνο και στην Αθήνα, καθώς και για τη Seagate Technology, κατασκευάστρια εταιρεία σκληρών δίσκων στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Ο κ. Ζαριφόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου μηχανολογίας από το Imperial College-University of London, μεταπτυχιακού από το Stanford University και MBA από το Kellogg School of Management-Northwestern University.