Quantcast

Οικονομία

22 Ιουλίου 2019 21:56

Σταϊκούρας: δέσμευσή μας η διεύρυνση της φορολογικής βάσης

Διάβασέ μου το...

Τι θα περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο του φθινοπώρου. Οι τράπεζες και οι τέσσερις στοχεύσεις για τα ιδιωτικά ακίνητα.

Σταϊκούρας: δέσμευσή μας η διεύρυνση της φορολογικής βάσης

«Προγραμματική δέσμευσή μας είναι η αύξηση και διατήρηση σε υψηλά επίπεδα του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας», τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων. 

Αναλύοντας τον σχεδιασμό στάθηκε σε: 

Δημόσιες δαπάνες. Μίλησε για αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών, των επενδύσεων, των έργων και των πολιτικών, τη διενέργεια επισκοπήσεων δαπανών, σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και την εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Φορολογικό σύστημα. Προγραμματική δέσμευσή είναι μια νέα φορολογική πολιτική, με αναπτυξιακή διάσταση και κοινωνική μέριμνα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση κατατίθεται άμεσα το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της νέας Κυβέρνησης, το οποίο έχει 3 προτεραιότητες:

Άμεση και σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ, βελτίωση και διεύρυνση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση των 120 δόσεων και καλλιέργεια της φορολογικής συμμόρφωσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά «η εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση που θα ψηφιστεί, θα είναι η τελευταία». 

Το επόμενο φορολογικό 

Ο υπουργός Οικονομικών μίλησε για ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο που θα συνιστά μια εκτεταμένη και συνεκτική μεταρρύθμιση: 

* Θα απλοποιεί τη φορολογική νομοθεσία, ενσωματώνοντας στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όλες τις νομοθετικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια μέσα από τη δευτερογενή νομοθεσία της φορολογικής διοίκησης, τις εγκυκλίους και τη νομολογία Ανωτάτων Δικαστηρίων. 

* Θα προβλέπει σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, τη μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28% στο 24% για τα εισοδήματα του 2019. 

* Θα ενσωματώνει τα διάσπαρτα φορολογικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων και των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη. 

* Θα ενισχύει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και θα περιλαμβάνει μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων. 

* Θα ευνοεί τις οικονομίες κλίμακας και τις συνέργειες, ειδικά στον πρωτογενή τομέα. 

* Θα αυξάνει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα, θα αποσαφηνίζει την έννοια της φορολογικής κατοικίας, θα ενισχύει το καθεστώς προσέλκυσης μη-κατοίκων στην Ελλάδα. 

H διεύρυνση της φορολογικής βάσης 

Ο κ. Σταϊκούρας συνέχισε υποστηρίζοντας ότι «προγραμματική δέσμευσή μας είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, με την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, με την ηλεκτρονικοποίηση δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, με την ενίσχυση και αποκομματικοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών, όπως είναι το ΣΔΟΕ». 

Όπως είπε «με την υιοθέτηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών, με την αξιολόγηση δαπανών, με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με την προώθηση συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με την σωστή υλοποίηση του πλαισίου ρύθμισης για ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών και με την υψηλότερη μεγέθυνση της οικονομίας, έχοντας άρει πλήρως τους κεφαλαιακούς περιορισμούς, θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για την περαιτέρω, από το 2020, σταδιακή μείωση των φόρων». 

Οι τράπεζες 

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι «εκτός των στόχων που έχουν ήδη τεθεί στα τραπεζικά ιδρύματα και οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει και τα δύο συστημικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Τράπεζα της Ελλάδος». 

Τα ακίνητα 

Τέσσερις είναι οι πυλώνες παρεμβάσεων: 

* Μείωση των φορολογικών βαρών, με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την αναθέρμανση της αγοράς. 

* Μείωση των διοικητικών βαρών, με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. 

* Λήψη μέτρων θεσμικής θωράκισης της αγοράς ακινήτων, με στόχο την ωρίμανση και την αναβάθμισή της στα μάτια της επενδυτικής κοινότητας. 

* Ανάδειξη της αξίας της δημόσιας περιουσίας, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης αδρανών και απαξιωμένων περιουσιακών στοιχείων.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ