Κοινωνία

26 Νοεμβρίου 2019 15:00

Μεταναστευτικό: “τελεσίγραφο” για καταγραφή των ΜΚΟ

Text to Speech

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση απο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Μεταναστευτικό: “τελεσίγραφο” για καταγραφή των ΜΚΟ

Διορία δέκα ημερών για την πλήρη καταγραφή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο Μεταναστευτικό / Προσφυγικό δίνει η Κυβέρνηση.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρεται ότι "Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο ήδη υπάρχον μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των οποίων πεδίο δράσης είναι το μεταναστευτικό/προσφυγικό, όπως αυτό περιγράφεται στο καταστατικό τους, παρακαλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 (δέκα) εργασίμων ημερών, από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να καταθέσουν την αίτησή τους, με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα, στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη".

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ